Home > من و خانواده > بی توقع!

بی توقع!

شاگرد معمار، جوانی بسیار باهوش اما عجول بود گاهی تا گوشی برای شنیدن می یافت شروع می کرد تعریف نمودن از توانایی های خویش در معماری و در نهایت می نالید از این که کسی قدر او را نمی داند و حقوقش پایین است.روزی برای سلمانی به راه افتاد دید سلمانی مشغول است و کسی را موی کوتاه می کند . فرصت را مناسب شمرده و باز از هنر خویش بگفت و اینکه کسی قدر او را نمی داند و او هنوز نتوانسته خانه خوبی برای خویش دست و پا کند. به اینجای کار که رسید کار سلمانی هم تمام شد .مردی که مویش کوتاه شده بود رو به جوان کرده و گفت.آیا چون هنر داری دیگران باید برایت اسباب آسایش بگسترند ؟!جوان گفت: آری.

مرد تنومند دستی به موهای سفیدش کشید و گفت: اگر هنر تو نقش زیبای کاشانه ایی شود پولی گیری در غیر اینصورت با گدای کوچه و بازار فرقی نداری .

چون از او دور شد جوانک از استاد سلمانی پرسید او که بود که اینچنین گستاخانه با من سخن گفت؟استاد خندید و گفت: ابومسلم خراسانی. جوان لرزید و گفت: آری حق با او بود من بیش از حد پر توقع هستم…

 

بله توقع!

توقع واژه ای است که همه به سادگی از کنار آن میگذریم،آن را خصلتی ساده و جزئی تلقی میکنیم ولی کم و بیش در وجودمان پیدا می شود و روح و روانمان را آزار میدهد.

در لابه لای نصیحت هایمان همیشه "بی توقع بودن" را میشنویم! اما تا چه حد در زندگی مان آن را رعایت میکنیم؟!

اصلا برای چه باید رعایت شود؟!

به نظر من تمام اصول درست زندگی کردن اول برای آرامش و آسایش خودمان شکل گرفته است ؛ برای مثال کسی را میبخشیم زیرا میخواهیم روح خودمان را از افکار منفی و کینه دور کنیم …اگر بی توقع باشیم و کاری که در حق دیگران کرده ایم را فراموش کنیم، به انتظار کشیدن جواب آن ،که فاصله انداز میان دوستی ها است را دیگر نخواهیم داشت.بی توقع بودن ، اول از همه در امان ماندن از ناراحتی ها را در خودمان به دنبال دارد.

یکی از رازهای خوشبختی بی توقع بودن است

گاهی یک پیام، یک احوالپرسی ساده، یک سلام… برای مهربان بودن و محبت کردن کافی است تا روحمان را سبک تر و بلند مرتبه تر کنیم..

 بی توقع به یکدیگر کمک کنیم… بی توقع عشق بورزیم… بی توقع از محبتمان رد شویم…

هر روز با خودمان بی توقع بودن را حتی نسبت به نزدیک ترین افراد در زندگی مان تمرین کنیم.

 

نکته: حتی اگر ما خوب باشیم و کاری به کار کسی نداشته باشیم دلیل نمی شود توقع داشته باشیم بدی نبینیم‌‌ و یا توقع داشته باشیم که همه ما را دوست داشته باشند!

نخیر ! ارزش انسان ها بایکدیگر یکسان نیست و فرق میکند.

 

پس

– بی توقع زندگی کنیم

–  و توقع دوست داشته شدن و محبت کردن از طرف همه را نداشته باشیم

 

 

Check Also

خانواده مطلوب

  آغاز بشریت با خانواده شروع شده و به کل عالم هستی جهت و معنا …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *