Home > من و خانواده > من و میوه دلم > بلوغ در دختران

بلوغ در دختران


ﻳﻜﻲ از ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﺗﺮﻳﻦ دوره ﻫﺎی زﻧﺪﮔﻲ ﻫﺮ ﻓﺮد ، دوران ﺑﻠﻮغ وی اﺳﺖ. بلوغ مرحله‌ای بحرانی است که در گذر از این دوره، زیربنای زندگی بزرگسالی‌ فرد پی ‌ریزی می‌شود.در همه ی مناطق جهان، با در نظر گرفتن شرایط طبیعی و اجتماعی، دختران زودتر از پسران  به بلوغ طبیعی می‌رسند،لذا بین دختران و پسران در آغاز بلوغ تفاوت‌ چشمگیری به چشم می‌خورد.شناخت تغییرات جنسی، روحی و اجتماعی این برهه ی  حساس از زندگی دختران حائز اهمیت است. 
مطابق نتایج آماری مورد  مطالعه، مناسب ‌ترین شیوه‌های مواجهه با بحران این دوره، رویکرد فرهنگی-تربیتی و ارائه آموزش‌های غیررسمی به خانواده‌ها می‌ باشد که از آن طریق خانواده علی الخصوص مادر نسبت به  این اموزش ها در فرزندان به ویژه دختران اهتمام ورزد و خطرات احتمالی ناشی از کنجکاوی های دخترانه سنین بحرانی  بلوغ را مهار نمایند.
از سویی دیگر هر دختر نوجوانی در سن بلوغ  ممکن است مستعد افسردگی‌ یا اضطراب باشد؛ لذا دختران باید جسم و ذهن خود را برای بیان ترس،خشم،غم، عشق و شادی آماده نمایند و اگر یاد نگیرند ماهرانه به افکار و هیجانات خود گوش‌ دهند و از آنها به عنوان سوخت برای تغییر و رشد استفاده کنند،به احتمال زیاد به‌ افسردگی،ترس و اضطراب شدید،اختلال شخصیتی و بیماری‌های جسمی مبتلا می‌شوند و  بدون تردید نقش مادر در این  بین از اهمیت و  رنگ بیشتری برخوردار است . 
در واقع نقش حیاتی مادر و پس از وی خانواده و جامعه در این دوران به قرار زیر می‌باشد: 
•    شناخت و درک خصوصیات و شرایط زیستی و فیزیولوژیک بلوغ دختران و دادن آگاهی‌هایی از حقایق جسمی بلوغ به آنان
•     ارائه اطلاعات دقیق و روشن مربوط به فلسفه ی جنسیت به دختران تا در سایه ی آن بتواند به تشخیص مسائل مربوط به جنسیت خود نائل شده و بدانند در رابطه‌ با آن‌چه وظایف و مسئولیت‌هایی دارند(آموزش تربیت جنسی صحیح و  منطبق با فرهنگ و  عرف خانواده) 
•    شناخت مسائل و مشکلات بلوغ دختران و نحوه برخورد صحیح با آن‌ها 
•    کمک به تقویت اعتماد به نفس و تلقین ناپذیری به نحوی که نوجوان توان‌ تجزیه و تحلیل شرایط و شهامت گفتن«نه»را داشته باشد 
•    برنامه‌ریزی جامع،همه جانبه و پایدار،متناسب با روحیات،تعلقات،شرایط و خواسته‌های دختران نوجوان با توجه به کلیه عوامل و عناصر تربیتی،روانشناسی‌ و جامعه‌شناسی 
•    بررسی نحوه تطبیق،تبلیغ و ترویج آموزه‌های دینی متناسب با شرایط روحی، سنی و اجتماعی دختران نوجوان،با توجه به تحولات سریع جهانی ، فضای مجازی و  دنیای ارتباطات  مدرن همسو با  فرهنگ و  ارزش های تربیتی و دینی خانواده ها
•    برنامه‌ریزی برای مشارکت  دختران نوجوان در امور اجتماعی و مسئولیت‌پذیری آنان
•    تلاش همه جانبه برای تعمیم پژوهش و تحقیقات متنوع و مستمر در حوزه ی  مسائل مرتبط با دختران نوجوان از جمله بهداشت یلوغ ، بهداشت روانی  و  اجتماعی و  نحوه ی برخورد با جنس مقابل و بهره‌گیری از دستاوردهای مربوطه و ارزیابی‌ تأثیرگذاری و تأثیرپذیری آنها در فرآیند بهبود وضعیت این نسل
•    آموزش همگانی و عمومی خانواده‌ها در خصوص نحوه ی برخورد با دختران نوجوان
•    دادن شخصیت به نوجوان تا نیازی به نشان دادن خود از طرق رفتارهای‌ پرخطر و ماجراجویانه نداشته باشد.
 از طرفی در بحث حقوق دینی اگر فرض شود که علی رقم برخورداری بیشتر پسران از نشانه های بلوغ, نسبت به دختران, باز هم باید تکلیف دختران, زودتر از پسران صورت گیرد, به این دلیل که آنان از رشد جسمی, یا آمادگی روانی بیشتری برخوردارند, باید گفت: مطالعات روان شناسی حاکی از آن است که توانایی های ذهنی و شناختی دختران, دارای چندان تفاوتی با پسران نمی باشد و رشد جسمی آنان نیز, نه تنها تفاوتی ندارد, بلکه پسران از نظر قد و وزن دارای رشد بیشتری نسبت به دختران هستند تاکید بر نه سالگی برای تکلیف دختران و پانزده سالگی برای پسران, این دو سؤال را به ذهن متبادر می سازد که چه شباهتی میان دختران نه ساله و پسران پانزده ساله وجود دارد که باید از یک نوع مسؤولیت و یک نوع تکلیف برخوردار باشند؟اطلاعات زیر, به این معنی کمک می کند که این گروه از پسران و دختران, دارای تفاوتهای فاحش و چشمگیری در شرایط جسمی, روانی و شناختی و بلوغ هستند.
نکته اینجاست که  اگر سن را از اماریت شرعی بیافکنیم, در مسائل اقتصادی, حقوقی و کیفری, هرج و مرج, یا عسر و حرج پیش می آید, زیرا نمی دانیم افراد در چه سنی بالغ شده اند . در تصرفات مالی و ازدواج, فقهاء, علاوه بر بلوغ, رشد را نیز, معتبر می دانند و برای رشد, سن خاصی در نظر گرفته نشده است.
پدر و مادر و اعضای نزدیک‌ خانواده بهتر از هر فرد دیگری‌ می‌توانند بر احساسات و عواطف‌ دخترها تأثیر گذارند و موجب بهبود رشد عاطفی آن‌ها شوند. آگاهی بر نحوه برخورد در والدین با بد خلقی ها و احساس افسردگی و اضطراب دختران نوجوان،  نیاز به مهارت‌های پیچیده ای ندارد و تنها کافی است مادرمهر و محبت‌ صمیمانه ی  خود را نثار دخترش کند و آن‌چه را که خود تجربه کرده است، در قالب مهارت‌های زندگی به‌ دخترش بیاموزد. 
در واقع والدین ، می‌توانند با رفتارها و عکس العمل‌های معقول و درستی که در زمینه ی  بلوغ دخترانشان‌ از خود نشان می‌دهند،شروع عادت‌های ماهیانه را برای آنان‌ فرایندی طبیعی و ارزشمند تلقی کنند و آن را نشانه ی  سلامت‌ جسمانی انان بدانند.
در واقع آموزش بهداشت جسمی بلوغ به دختران نوعی سرمایه‌گذاری آموزشی توسط پدر و  مادر علی الخصوص مادران  است. 
•    دخترانی که برنامه آموزشی بهداشت بلوغ  را  توسط خانواده و  با  مرز های مشخص دریافت می‌کنند نسبت به سایر افراد آگاهی‌ و مهارت های  بیشتری خواهند داشت .
•     دخترانی که برنامه آموزشی بهداشت بلوغ دریافت می‌کنند نسبت به سایر افراد نگرش مثبت‌تری دارند
•    دخترانی که برنامه آموزشی بهداشت بلوغ دریافت می‌کنند نسبت به سایر افراد سلامت روانی و علمی بیشتری خواهند داشت . 
بنابراین تقویت مهارت های مواجهه با دوران بلوغ  و  اموزش های مرتبط با آن  از جمله  مهمترین  اقداماتی ست  که والدین  علی الخصوص مادران باید در خصوص دختران  نوجوان خود انجام دهند و  نسبت به  ایجاد تاگاهی های مورد  نیاز در این  مورد کوشش نمایند  تا  دختران  نوجوان  با  آرامش بیشتر و  تنش های کمتری این  مرحله حساس از زندگی خود  را  پشت سر گذارده و  پا به  مرحله جوانی بگذارند.

 

کلمات  کلیدی:  بلوغ – دختران  جوان – آگاهی بخشی- اموزش های بلوغ
 

منابع  : 
•    بررسی مقدماتی آموزش بلوغ در دختران نوجوان: یک پژوهش کیفی نویسنده: منیره نیک نامی، شمس الدین؛ توکلی، رضا؛ فقیه زاده، سقراط؛مجله: روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران » پاییز ۱۳۸۲ – شماره ۳۴ ع
•    بررسی میزان رشد هویت فردی مدرن در میان دختران نوجوان شهر تهران (نمونه مطالعه: مقاطع پیش دانشگاهی)مجله: مطالعات اجتماعی – روان‌شناختی زنان » بهار ۱۳۹۰ – شماره ۲۷
•    نقش عملکرد خانواده و تمایز یافتگی مادر در پیش‌بینی اضطراب دختران نوجوان نویسنده: محمدی برمی، حلیمه؛ کشاورز افشار، حسین؛مجله: پژوهش نامه زنان » زمستان ۱۳۹۵، سال هفتم – شماره ۴


 

Check Also

کمک به مسئولیت پذیری فرزند دلبندمان-۲

شاید شما والدین بارها و بارها این اشتباه را تکرار کرده باشید که دائما به …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *