Home > من و تقویم > ازدواج علوی و فاطمی ؛ زندگی با سبک جهادگرانه

ازدواج علوی و فاطمی ؛ زندگی با سبک جهادگرانه

امروزه کشورهای سرمایه داری با در اختیار داشتن رسـانه هـا سـعی دارنـد سـبک زندگی مورد نظر خود را به سایر نقاط جهان دیکته کنند. سبک های زندگی ای کـه بـر پایه مادیگرایی بنا نهاده شده اند و نتیجه آنها گسترش تنوع طلبی در جامعه اسـت . در نقطه مقابل ، کشورهای شکل گرفته بر اساس آموزه هـای دینـی هسـتند کـه سـعی در ترویج فرهنگ دینی و سبک زندگی اسلامی دارند. بدیهی است تقابل ایـن دو سـبک زندگی باعث ایجاد ابهام یا سردرگمی در ذهن افراد جامعه می شود و انتخاب یکی از دو راه را تا حدی دشوار می سازد.

البته وجود ابتلائات عمومی در جامعه مانند جنگ ، شیوه ها و  سبک  زندگی افراد جامعه را  دستخوش تغییر می کند و  در این  بین اگر جنگ را با نامی پر مفهوم همچون دفاع مقدس معرفی نمایند نوع نگاه و  سبک نگرش به  این نوع جنگ و  دفاع تغییر کرده و  از انجام یک  وظیفه معمول و  سخت به  انجام امری پر برکت و  همراه با  لذات اخروی و  سعادت مندی خواهد بود .در این  بین  افرادی هم که در بحبوحه دفاع مقدس سرافرازانه تلاش می کنند به  مثابه ارکان مقدس و  قابل احترام در  جنگ  می گردند  و  خدمت  به  ایشان  مایع افتخار و  مباهات خواهد شد . این  ضرورت و قداست  زمانی اهمیت  بیشتری می یابد  که جنگ نه  به  معنای خصمانه آن  بلکه در چارچوب دفاع از کشور و  دفاع از مقدسات و  در راه  اعتلای ارزش های اسلام و  دفاع  از مرزهای سرزمین  مادری و  مردم  بی پناه  باشند.

آن  هنگام  که زنان  جهادگر با  سرلوحه قرار دادن زندگی خانم فاطمه زهرا  (س) و بانو زینب کبری ( س)  هم در میادین هشت سال  دفاع مقدس و هم  در فضای فردی و  خانوادگی خوش درخشیدند و  ایثارگرانه سادگی و  دینداری را  الگوی زندگی خود  نمودند .و  این موجبات تعالی نهاد خانواده و  ایمنی بخشی به  ارکان خانواده را  فراهم  اورد و  راه  را  در جهت شهادت طلبی و  شهید پروری خانواده ها در هشت سال  دفاع مقدس هموار ساخت.

 در واقع سبک زندگی سرمایه داری با اسـتفاده از ابزارهای قدرتمند رسانه ای، لـذت هـای دنیـوی را رواج مـی دهـد و فکـر و ذهـن بسیاری از مخاطبان را مسحور تبلیغات خود می کند و از طرف دیگر، سـبک زنـدگی اسلامی که کمال و رشد انسان را مورد توجه قرار داده اسـت ، لـذت هـای اخـروی را اصل و پایدار میداند. حال باید دید کـدام سـبک زنـدگی درسـت اسـت و سـعادت دنیوی و اخروی انسان را در پی دارد؟ نخستین گـام بـرای تشـخیص سـبک زنـدگی صحیح از سبک زندگی ناصحیح ، آشنایی با مولفه های سبک زنـدگی اسـت .

مؤلفـه هـایی از قبیـل الگـوی مصرف ، اوقات فراغت ، فرهنگ عمومی، ساختار اقتصادی، سـاختار اجتمـاعی، خانواده ، تعلـیم و تربیـت ، ارزش هـا، علـم ، هویـت و دینـداری از جمله مولفه نهایی هستند در راستای تبیین  و  ترسیم الگوی درست سبک زندگی اسلامی ایرانی بر پایه الگوهای صحیح  پیشرفت خانواده مسلمان  .

زنان  جهادگر و مردان شجاع و  سرداران ایثارگر در سال های دفاع مقدس مجدانه در راه اعتلای فرهنگ ایثار و شهادت در دل خانواده خود کوشیدند  و  خانواده ی جهادگر ایرانی الگوی جامع الشرایطی از فداکاری و  گذشت را  ترسیم نمود.الگویی که به  عنوان  سند تحول خانواده های سال های پس از خود  و  جهادگران مدافع حرم  گردید .زنان  و  مردانی که با تاسی به  سبک  زندگی زنان ومردان و  خانواده های دهه ۶۰ در سال  های دهه ۹۰ از رفاه و  آرامش خودب رای دفاع از حریم  آل الله گذشتند .

 در واقع می توان  گفت فرهنگ زندگی، متأثر ازتفسیر ما از زندگی است و هر هدفی را برای زندگی تعیین کنیم، سبک خاصی را به همراه می‌آورد. مفهوم سبک و فرهنگ زندگی به مسائلی نظیر خانواده، ازدواج، نوع مسکن، نوع لباس، الگوی مصرف، تفریحات و اوقات فراغت، کسب و کار، رفتارهای فردی و اجتماعی در محیط‌های مختلف و به عبارت دیگر به همه مسائلی بر می‌گردد که متن زندگی انسان را شکل می‌دهند.پوسته فرهنگ غربی پیشرفت ظاهری است؛ اما باطن آن سبک زندگی مادی، شهوت‌آلود، گناه آفرین و هویت‌زدای ضد‌معنویت است. اصل اصالت لذت و اصالت منفعت به عنوان دو اصل اساسی جاری در زندگی مردم مغرب زمین بر اساس مفاهیم فلسفه اومانیسم تعریف می‌شود. اومانیسم، ماده‌گرایی، سکولاریسم، خردگرایی، فردگرایی و جهانی‌شدن پایه و اساس تفکر را در مغرب‌زمین شکل می‌دهند.

بر اساس فلسفه زندگی برآمده از آیات و روایات، سبک زندگی اسلامی ریشه در شکوفایی ارزش‌های عقلی و فطری داشته، در حیات عقلانی تجلی می‌یابد. حیات طیبه اسلامی، ره آورد سبک فردی عقلانی و سلوک اجتماعی عاقلانه است. مؤلفه‌های  نظیر برنامه‌ریزی نیکو و برنامه‌های نیکو، نیکوگفتاری و گفتارهای نیکو، نیکوخوری و خوراک نیکو و نیکوخوابی و رؤیاهای نیکو. مفاهیم دیگری همچون سلوک متواضعانه و در عین حال عزتمندانه و نیز سلوک متعبدانه، عادلانه، متعادلانه، صادقانه، مسئولانه و مجاهدانه از مؤلفه‌های سلوک اجتماعی عاقلانه شمرده می‌شوند. مجموعه این مؤلفه‌ها، حیات طیبه انسانی و سبک زندگی اسلامی را تشکیل می‌دهند

 وآن جاست که رهبر فرزانه انقلاب می فرمایند:سبک زندگی متناسب با دفاع مقدس به عنوان یک نمونه خوب برای کشورمان، سبکی قابل بهره‌برداری و اثرگذار خواهد بود( ۲۴/۰۶/۱۳۸۸)

بنابراین  در این  راه  خانواده های جهادگری که ایثارگرانه با  محور قرار دادن سبک و  الگوی فاطمی و  علوی در زندگی خود  ، جان و  مال و  رفاه و  اسایش خود  تقدیثم  به  اسلام و  دفاع از هم نوع خود  می کنند جایگاهی والا و  ارزشمند داشته و  به  عنوان  الگویی تمام  عیار برای جوانان و  خانواده های چندین نسل بعد نیز بستر ساز خدمات  فرهنگی و  تامین  خوراک فکری در راه ترسیم الگوهای صحیح و  معیار های درست در انتخاب همسر خواهند شد.

……………………………………..

منابع :

نقش خانواده در جهاد اقتصادی نویسنده: نوید، مهدی؛ مجله: پیوند » فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۰

رویکرد اسلام به چهار کارکرد مهم خانواده نویسنده: چراغی کوتیانی، اسماعیل؛مجله: معرفت » تیر ۱۳۸۸ – شماره ۱۳۹

سبک های رفتاری پیامبر اعظم (ص) با زنان در عرصه های اجتماعی، جنگ و خانواده نویسنده: قریشی کربن، سیدحسن؛ شعبانی، حجت؛مجله: سیاست متعالیه » پاییز ۱۳۹۳

 

 

Check Also

جایگاه زن در جمهوری اسلامی/۷

در‌‌مجموع زنان ایرانی در دوران پس از انقلاب در مسیر رشد قرار گرفته و به بسیاری از عرصه­های اجتماعی ورودی موفق داشته اند. امروز برای زنان ایرانی هیچ ممنوعیتی در تحصیل حتی تا عالی­ترین سطوح وجود ندارد تا جایی که حتی حضور آنان در دانشگاه­ها از مردان نیز بیش‌‌تر شده است...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *