Home > من و جامعه > امام خمینی؛ احیاگر هویت زن ایرانی

امام خمینی؛ احیاگر هویت زن ایرانی

سالها می گذرند، حادثه ها می آیند

انتظار فرج از نیمه خرداد کشم

مطابق با کارنامه انقلاب اسلامی، زنان ایرانی؛ در سایه منطق خمینی کبیر(ره)؛ پس از زنگار تاریخی ظلم که بر چهره زن نشسته بود؛ به صورت ارزشی به میادین بزرگ اجتماعی و اقتصادی فراخوانده شدند و در آن به نقش آفرینی پرداختند.

اسلام آیینی است که بالاترین و گسترده ترین تعریف را از زن ارائه داد و با احیای هویت گمشده زن در زمین؛ او را به عنوان محور تربیت نسل بشر؛ مخاطب جامع ترین فراخوان به سوی عرصه های توسعه و تعالی قرار داد.

اگر بخواهیم حقیقت پیشرفت زنان ایران را در طول عمر بشر بررسی کنیم، پیش از آن که برای آن روندی تاریخی قائل باشیم باید ریشه آن را در روند انقلابی به جستجو بنشینیم.

حصاری تاریخی که حقیقت زن را به تسخیر درآورده بود؛ به مدد فرمول های حیات آفرین اسلام؛ تحت بینش بنیانگذار انقلاب در هم شکسته شد. زنان ایرانی با وقوف نسبت به توانمندی های خود، خواستار تحقق جایگاهی انسانی فارغ از جنسیت با رویکرد توازن حق و تکلیف شدند.

در ایران یکی از شاخص های اصیل توسعه انسانی، توجه به جایگاه زن به عنوان محوری ترین رکن اجتماع می باشد. و به تبع آن خانواده به موضوع اصلی در فرآیند توسعه انسانی تبدیل شده است.

استراتژی جمهوری اسلامی بر مبنای صیانت، عدالت و اعتماد و همچنین پشتوانه فرهنگی اسلامی و ایرانی بنا نهاده شده. و بر پایه عدم تبعیض و رعایت حقوق انسانی پایه ریزی شده است. جمهوری اسلامی ایران برای حل نارسایی های موجود در مسائل زنان به جای پرداختن به سطوح روبنایی و تساوی کمی جنسیتی، عدالت را که می تواند اصل در ایجاد صلح و عدالتی پایدار باشد مدنظر قرار داده و پرداختن و یافتن علل اصلی و زیربنایی ناهنجاری ها و ناهماهنگی در موضوعات زنان را دراولویت مسائل قرار داده است. 

Check Also

جایگاه زن در جمهوری اسلامی/۷

در‌‌مجموع زنان ایرانی در دوران پس از انقلاب در مسیر رشد قرار گرفته و به بسیاری از عرصه­های اجتماعی ورودی موفق داشته اند. امروز برای زنان ایرانی هیچ ممنوعیتی در تحصیل حتی تا عالی­ترین سطوح وجود ندارد تا جایی که حتی حضور آنان در دانشگاه­ها از مردان نیز بیش‌‌تر شده است...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *