Home > من و اخبار > به بهانه سند ۲۰۳۰ (قسمت اول)

به بهانه سند ۲۰۳۰ (قسمت اول)

در سال های اخیر در رابطه  با  مفاهیم حقوق بشری  خصوصا مرتبط با  زنان ، کودکان و خانواده، شاهد  توسعه مفاهیم و  مصادیق توسط نهاد های بین  المللی ذیربط  بوده ایم .نکته ای که  از نظر حقوقی و  در راستای تعریف و تبیین  قلمروی تعهدات بین المللی دولت ها از اهمیت  بالایی برخوردار است  زیرا دولت ها  در عضویت و الحاق به  اسَناد و  معاهدات   حقوق بشری  بین المللی  طبق روال معمول  ، متن  و استنباطات خود  را  سند  ارزیابی و  بررسی در عضویت یا عدم عضویت قرار می دهند و  رویه  نهاد های نظارتی در اجرای مصوبات مزبور را  کمتر لحاظ می دارند و  همین  امر در عمل موجب بروز چالش های بعدی در تطبیق عملکرد دولت با  موازین  بین المللی خواهد شد .بطور نمونه تعریفی که از تبعیض ، برابری ، حق سلامت  ، حق اشتغال و  کلیشه های جنسیتی در اسناد  حقوق بشری مصوب چند دهه  اخیر دیده  می شود  یا  تعریفی که  در رویه  اخیر مورد  تاکید و  انتظار نهادهای نظارتی همچون کمیته حقوق بشر و  یا  کمیته حقوق کودک است  تفاوت قابل ملاحظه ای دارد .

نکته  قابل  ملاحظه آن  که  با  عنایت  به  عضویت ایران  در سه  سند کنوانسیون حقوق کودک ، میثاق مدنی سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی  و  لزوم  ارائه گزارشات دوره  ای به  کمیته حقوق کودک ، کمیته  حقوق بشر  و  کمیته  حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی اهمیت  این  توجه و  تامل دو چندان می  باشد .تا  با  آگاهی کامل از روند  تحولات مفهومی در این  حوزه  ها و  درک درست و  صحیح از مفاهیم  موسعی که توسط نهاد های نظارتی مصوب و  جهت اجرا  به  کشورها ی عضو ابلاغ می  گردد در نظام بین الملل بتوانیم  مواضعی قابل قبول  از منظر موازین اسلامی داشته باشیم.

نکته بسیار مهم و  قابل تامل این جاست  که سند  2030 یکی از موارد مصوب و  مورد مطالبه نهاد نظارتی بر میثاقین است  که  ایران عضویت در ان  را  پذیرفته است  و مصوبات دیگری خارج از موازین اسلامی و  قوانین داخلی کشور ما  نیز در این  میثاق به  چشم  می خورد که بلاشک  ایران در گزارشات دوره  ای خود  به  کمیته  حقوق بشر ملزم  به  ارائه نتایج اجرایی نمودن ان  در کشور است که اگر این  گزارش ارائه نشود و  یتا ایران  از انجام ان  سر باز زده باشد متهم به  نقض حقوق بشر و  حقوق شهروندی می گردد.یکی از این  موارد رعایت و احترام  به  حقوق همجنس گرایان در کشور است .مصوبه  ای که بار ها در جای جای سند میثاق حقوق مدنی و  سیاسی آمده است و  ایران مبادرت به  امضای این  سند  کرده .حال باید دید دولتمردان در قبال  اتهام زنی جامعه جهانی و کمیته  حقوق  بشر در گزارشات دوره  ای خود چگونه می خواهند از نامشروع بودن این  مصوبه و  بسیاری از شروط خارج از قواعد شرعی و  عرفی موجود در سند  مزبور برائت جسته و  موضع گیری صحیح  و  اصولی داشته باشند  تا  نه تنها سیاست خارجی کشور دستخوش اتهام زنی پیرامون نقض قواعد حقوق بشری نگردد از سویی دیگر  دلایل و  مستندات و توجیهات عقلانی و قابل پذیرش شرعی و  قانونی و  قابل ارائه به  جامعه  جهانی نیز مرقوم  گردد.

برای نیل به  این  امر  یکی از مهمترین  اقدامات  دولتمردان و  تیم  های مذاکره  کننده در این خصوص ارتقا سطح بینش فقهی و عقیدتی دیپلمات هایت تا  نه تنها خود  نسبت به  موضع گیری های شرعی  آگاهی یابند  بلکه باور عقلانی و فلسفی نسبت به  این  موضع گیری ها  پیدا نمایند  تا  بتواننند  هر چه باور پذیر تر و  ملموس تر نسبت به  موضع گیری های شرع کمیته  حقوق بشر را قانع نمایند  .

چرا  که  اساس حقوق بشر به  تعبیر شهید مطهری نه تنها یک  قانون بلکه فلسفه ذاتی و حق تک تک  انسان هاست لذا ان چه از کلام  وحی در خصوص حقوق بشر امده کاملا منطبق با  عقل و منطق است  و انچه با موازین شرعی در تضاد و  تزاحم است  بی شک  با  منطق و  عقل سلیم نیز همخوانی نداشته و  نخواهد داشت  .

مواردی از قبیل توجیه و حمایت  از ازدواج همجنسگرایان، آزادی های بی حد و حصر جنسی خارج از ازدواج، آموزش های زناشویی به  کودکان به  بهانه  پیشگیری از مورد  تعرض  واقع شدن، روابط آزاد جنسی صرفا مبتی بر رضایت بزرگسالان حتی زنان و مردان محصن و  محصنه، توجیه  خود ارضایی و اموزش های مبتی بر آن  در مدارس همه و همه گوشه ای از مواردی است  که دولتمردان ایران اسلامی  باید با  موضع گیری قاطعانه نسبت به  آن  واکنش نشان داده و  از تکرار تعهدات ننگینی که  سال ها قبل در  سو استفاده از بی خبری و  کم  سوادی مردم ایران  جنایتکارانه و  خیانتبار توسط پادشاهان قاجار رخ  داد جلوگیری کنند که تکرار آن  چیزی جز خیانت  به مردم کشور و پس رفت عمیق فرهنگی نبوده و  نیست.

 

منابع  و مآخذ:

  • مروری بر تحولات مفهومی حقوق بین الملل –فروردین ۹۶
  • the 2030 Agenda for Sustainable Development &  sexual and reproductive health
  • The right to work for lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex workers
  • General comment num : 28 and 26
  • Concluding observations on the combined third and fourth periodic reports of the Islamic Republic of Iran, CRC/C/IRN/CO/3-4, 14 March 2016, paras. 31-32.
  • General comment No. 4 (2003) on adolescent health and development in the context of the Convention on the Rights of the Child, Official Records of the General Assembly, Fifty-ninth Session, Supplement No. 41 (A/59/41), annex X, para. 6.
  • General comment No. 15 (2013) on the right of the child to the enjoyment of the highest attainable standard of health (art. 24), para. 8.

Check Also

جایگاه زن در جمهوری اسلامی/۷

در‌‌مجموع زنان ایرانی در دوران پس از انقلاب در مسیر رشد قرار گرفته و به بسیاری از عرصه­های اجتماعی ورودی موفق داشته اند. امروز برای زنان ایرانی هیچ ممنوعیتی در تحصیل حتی تا عالی­ترین سطوح وجود ندارد تا جایی که حتی حضور آنان در دانشگاه­ها از مردان نیز بیش‌‌تر شده است...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *