Home > من و تهدیدها > مدگرایی | قسمت سوم

مدگرایی | قسمت سوم

به منظور نتیجه گیری و اراِئه راه حل های لازم، به مصاحبه علمی انجام شده در مورد مسِأله مدگرایی استناد می کنم. 
نتایج به دست آمده از پژوهشی در مورد مدگرایی و آرایش :
۱-مصاحبه شوندگان اکثرا نظرشان در مورد مد خوب بود و آن را نوعی به روز بودن و نو بودن می دانستند، ولی غالبا از مدهای عجیب وغریب و آرایش های زننده خوششان نمی آمد.
۲-این خانمها اکثرا یکی از دلایل روی آوری به آرایش را رهایی از کسالت می دانستند
۳- مصاحبه شوندگان بعد از گرایش به مد و آرایش ادعا می کردند که به آن عادت کرده اند و ترک آن بسیار برایشان سخت است.
۴-آنان اذعان داشتند که واهمه دارند بدون آرایش در جمع ظاهر شوند.
۵-بیشتر آنان واهمه داشتند کسی بدون آرایش آنها را ببیند.
۶-اکثر آنها آرایش را نشانه ی آراستگی و تمیزی می دانستند و احساس می کردند بدون آرایش شلخته به نظر می رسند.
۷-بسیاری از مصاحبه شوندگان به این دلیل مایل بودند که آرایش کنند که شوهرانشان در محل کارشان همکارانی دارند که با آرایش هستند.
۸- اکثر مصاحبه شوندگان بین ۱۵ تا۳۰ درصد درآمدشان راخرج آرایش و یا خرید لباس می کردند.
۹-این خانمها اذعان داشتند که برای رفتن به مهمانی خانواده و اقوام همسر باید مقداری غلیظ تر آرایش کرد.
۱۰-اکثر مصاحبه شوندگان می گفتند که همسرانشان موافق آرایش آنها هستند ودوست دارند همسرشان در جامعه مرتب و آراسته همراه با آرایش در کنارشان باشند .
۱۱-برخی از مصاحبه شوندگان عامل اصلی روآوریشان به آرایش را نظر همسرانشان می دانستند 
۱۲-این زنان معتقد بودند که در آینده دخترانشان پوشش وآرایشی همانند آنها خواهند داشت و پسرانشان نیز همین توقع را از همسران آینده شان خواهند داشت.
۱۳-مصاحبه شوندگان معتقد بودند که اگر هیچ وسیله آرایشی در دنیا وجود نداشته باشد و همه زنان با چهره ی بدون آرایش درجامعه ظاهر شوند، آنها نیز بدون دلواپسی و نگرانی بدون آرایش به محل تحصیل و یا محل کار و یا مهمانیها می روند.
نتیجه گیری و راهکار
بشر فی نفسه به نوگرایی و تنوع گرایش دارد و دوست دارد از کهنگی کناره بگیرد و همه چیز را تازه کند. بشر دوست دارد همیشه خود را جوان و بانشاط نشان دهد و از پیری و فرسودگی گریزان است. اما این روی آوری به تنوع و زیبایی نباید منجر به قانون شکنی و کج رفتاری شود، نباید باعث از بین رفتن هویت و اعتماد به نفس انسانها شود و قدرت فکر و ابتکار را از جوانان و نوجوانان بگیرد. نوگرایی خوب است اما به شرطی که باعث طردکردن کهنه های با ارزش نشود. تنوع طلبی در صورتی خوب است که ارزشها و اعتقادات ما را مخدوش نکند.
یکی از معضلاتی که مدگرایی به همراه خود می آورد. مصرف گرایی، آن هم به شکل افراطی است که در این زمانه گریبانگیر بسیاری شده است. تولید انبوه و مصرف انبوه، لطمات زیادی را به محیط زیست وارد می کند وخساراتی را به سرمایه های ملی (منابع طبیعی )وارد می نماید.
البته با توجه به اینکه کشورهای درحال توسعه بیشتر ازآنکه تولید داشته باشند ،مصرف دارند و مابقی نیاز خود را صرف واردات و خرید وسایل غیر ضروری از کشورهای خارجی می نمایند.
مصرف گرایی درابتدا ضرربزرگی به اقتصاد خانواده وارد می کند وبعد از آن به اقتصاد جامعه .
یکی دیگر از معضلاتی که مدگرایی وآرایش به دنبال دارد همانند سازی کودکان با والدینشان است .
همانند سازی فرزندان درکودکی با والدینشان باعث می شود که از همان ابتدا کودک مادر خودر ا با همین شکل و شیوه بپذیرد و سعی کند درآینده خودش نیز همین شیوه را دنبال کند.
مدگرایی و آرایش گاهی چنان هویت و هستی  انسان را سلب می کند که زن دیگر نمی تواند بدون آن درجامعه حاضر نشود.
غنای فرهنگی ما بسیار زیاد است و با آگاه کردن نوجوانان از این غنای فرهنگی، باید درصدد بود که جلوی تخریب و نابودی آن گرفته شود. البته اینجا باید خاطر نشان کرد که عده ای با پررنگ کردن فرهنگ ایرانی و هویت ایرانی سعی درکمرنگ کردن هویت دینی دارند. درصورتی که هویت دینی، هویت ایرانی ما را کامل تر کرده است  و به آن غنای بیشتری بخشیده است .
یکی از عواملی که می تواند هویت و فرهنگ ایرانی را در جامعه زنده نگه دارد استفاده از مدهای ایرانی، البته با قیمت مناسب است. البته تبلیغات نقش بسزایی درجا انداختن این مد ها می تواند داشته باشد.
یکی از وسیله هایی که به شدت در ترویج مد و مصرف گرایی موثر است رسانه های عمومی و به خصوص تلویزیون می باشد که اگر همین تلویزیون در جهتی برنامه ریزی کند که هم مصرف گرایی را به حداقل برساند وهم مدهای بومی را تبلیغ و ترویج نماید. می تواند در جهت فرهنگ سازی عموم مردم کشور موثر واقع شود.
خانواده ها یکی دیگر از عوامل بسیار مهم گرایش به آرایش  ومد می باشند.ا گر خانواده ها صمیمیت و دوستی را با جوانان و نوجوانان خود بیشتر حفظ کنند و از درون فرزندان خود را پربار و با اعتماد به نفس بار بیاورند، فرزندان درآینده احساس تهی بودن و به دنبال پرکردن خلاءهای روحی خودن خواهند بود.
عامل دیگری که بسیار در گرایش زنان به آرایش ومد موثر است، نگرش همسرانشان به آنها می باشد.
زنی که احساس می کند شوهرش از چهره ی بدون آرایش  او زیاد راضی نیست و در ذهنش همسرش را با زنان همکار و یا فامیلی که همیشه آرایش کرده هستند مقایسه می کند، باتمام وجود تلاش می کند که خود را زیبا وجوان نگاه دارد ، زیرا می خواهد جایگاه خود را درخانه ودرذهن همسرش حفظ کند. زنی که تمام انرژی و وقتش راصرف رسیدگی به ظاهرش می کند .دیگر نمی تواند آنطور که باید روح  خود را پرورش دهد و رشد کند.
زنانی که نگرانند که کسی چهره ی بدون آرایش آنها راببیند  و واهمه دارند درجمع بدون آرایش  ظاهر شوند یکی از دلایل این نگرانی می تواند همسرانی باشند که باعث از بین رفتن اعتماد به نفس زنانشان می شوند و با گفتن کلماتی مثل "چقدر صورتت بی حال است، مثل روح هستی، مثل مریض ها هستی، چرا اینقدر بی رنگ بی رویی و……"عزت نفس را در زنان خود از بین می برند و یک استرس و نگرانی همیشگی را در وجود آنها دامن می زنند.
البته این مشکل در بسیاری از موارد به اعتماد به نفس و عزت نفس خود مردان مربوط است، مردانی که از درون احساس خلاء وتهی بودن می کنند. چنین احساس می کنند که با جلوه گری زنانشان می توانند این خلاء روح خود را پرکنند و در برابر دیگران احساس کمبود نداشته باشند.
عوامل متعددی وجوددارد که باعث گرایش به آرایش ومد می شود که محقق در این پژوهش به تعدادی از آنها اشاره کرد و برای بعضی از آنها راهکارهایی را ارائه داد. اماچیزی که در این پژوهش حائز اهمیت است این است که هم خانواده و متغیرهای مربوط به آن در ایجاد گرایش به مد و آرایش سهیم هستند و هم مد وآرایش تاثیر زیادی برروی خانواده می گذارد.
بعضی از عوامل گرایش به آرایش و مد را می تو ان با فرهنگ سازی و هویت بخشی به خانواده ها و افراد کنترل کرد و آنها را به سمت وسوی درستی که بومی هستند هدایت کرد، اما بعضی از عوامل را  (فرهنگ سازی همه جانبه، نظارت بر روی تولیدکنندگان پوشاک، کنترل حرکت¬های زیرزمینی، کنترل رسانه و…..) برنامه ریزان و دولتمردان و افراد صاحب قدرت و نفوذ می توانند، کنترل نمایند و سمت وسوی درستی به آن بدهند.
 

Check Also

جایگاه زن در جمهوری اسلامی/۷

در‌‌مجموع زنان ایرانی در دوران پس از انقلاب در مسیر رشد قرار گرفته و به بسیاری از عرصه­های اجتماعی ورودی موفق داشته اند. امروز برای زنان ایرانی هیچ ممنوعیتی در تحصیل حتی تا عالی­ترین سطوح وجود ندارد تا جایی که حتی حضور آنان در دانشگاه­ها از مردان نیز بیش‌‌تر شده است...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *