Home > من و دخل و خرج > نقش زنان در ترسیم الگوهای اقتصاد مقاومتی (۱)

نقش زنان در ترسیم الگوهای اقتصاد مقاومتی (۱)

در چند سال اخیر و با شدت یافتن تحریم های یک جانبه و غیرانسانی غرب علیه جمهوری اسلامی ایران با هدف متوقف کردن برنامه های صلح آمیز هسته ای ایران، واژه ی جدید «اقتصاد مقاومتی» به ادبیات اقتصادی کشور اضافه و به فراخور حال و روز اقتصاد کشورمان مورد بحث قرار گرفته است.

در واقع اقتصاد مقاومتی الگوی اسلامی  است برای حفظ و صیانت از نظام اقتصادی یک کشور در برابر تلاطم های اقتصاد جهانی. به زبان ساده، اگر کشور ما یکی از اعضای اتحادیه ی اروپا هم بود، با اوضاعی که امروز در اقتصاد جهان شاهدیم، برای رسیدن به توسعه ی پایدار اقتصادی راهی جز حرکت به سمت اقتصاد مقاومتی نداشت. در این  بین زن  نقش مهمی در سازماندهی مجموعه ی نیاز ها و چارچوب بندی تقاضا ها عهده دارند ذیل مدیریت زنانه  در فرایند نیل خانواده به  ارکان اقتصاد مقاومتی  بهره گیری از آموزه های دینی در اقتصاد خانواده و ترسیم درست در برنامه ریزی و مدیریت صحیح رفتار اقتصادی بسیار حائز اهمیت است. این امر از یک سو، میتواند در توسعه و تقویت اقتصاد خانواده نقش مؤثری ایفا نماید، و از دیگر سو میتواند یکی از ارکان اصلی اقتصاد مقاومتی، یعنی مصرف بهینه است را شکل دهد.

اهمیت اقتصاد مقاومتی از آن جا ناشی می شود که تلاش دشمنان انقلاب اسلامی برای متوقف کردن روند پیشرفت انقلاب در سا ل های اخیر بیش از هر زمان دیگری بر عرصۀ اقتصاد تمرکز یافته است. این در حالی است که وضیعت فعلی اقتصادی کشور با اقتصاد مقاومتی فاصلۀ نسبتاً زیادی دارد. شاهد بر این ادعا، در بخش مصرف خانوار، وجود اسراف و تبذیر در بازار مصرف، حاکمیت فرهنگ مصرف گرایی، تمایل به ترجیح مصرف کالای خارجی، بر کالاهای تولید داخلی است. در بخش پس انداز، به جای استفاده از پس اندازها در سرمایه گذاری در بخش تولید و ایجاد اشتغال، پس اندازها نیز صرف خرید کالاهای بادوام، که در واقع یک نوع کنز مازاد درآمد در قالب خرید کالاهای بادوام است صورت گرفته، و یا وارد بازار سفته بازی میشود.

در حقیقت تبیین دانش و بینش زنانه در تدوین استراتژی های موثر در مقابله صحیح با  اقتصاد مقاومتی و  تلاش در جهت ارئه راهکار های برون رفت از شرایط سخت یکی از مهمترین ارکان در توسعه فرهنگی و اقتصادی کشور است و در واقع هدف اصلی و غایت نهایی در تدوین این مقاله نیز پرداختن  به  نقش مهم و تاثیر گذار تدبیر زنان در ترسیم روش های نوین پرداختن به اقتصاد مقاومتی است .

تعریف مفهوم اقتصاد مقاومتی:

مقام معظم رهبری در تعریف و تبیین معنا و مفهوم اقتصاد مقاومتی فرمودند:اقتصاد مقاومتى معنایش این است که ما یک اقتصادی داشته باشیم که هم روند رو به رشد اقتصادى در کشور محفوظ بماند، هم آسیب پذیرى اش کاهش پیدا کند.(مقام معظم رهبری ۲/۶/۱۳۹۱)

تعاریف دیگری که صاحب نظران در رابطه با معنا و مفهوم اقتصاد مقاومتی بیان نموده اند به نوعی شرح و توضیح و تبیین کلام رهبری است. نمونه هایی از آن تعاریف بدین قرارند:

خوش چهره ( ۱۳۹۱ ): اقتصاد مقاومتی کاهش وابستگی ها و تأکید بر مزیتهای تولید داخل و تلاش برای خوداتکایی است.(پژوهشهای اجتماعی اسلامی، سال بیستم، شماره سوم (

موسوی ( ۱۳۹۲ ): اقتصاد مقاومتی یعنی تشخیص حوزه های فشار در شرایط کنونی تحریم، و در پی آن تلاش برای کنترل و بی اثر کردن ، و در شرایط آرمانی تبدیل چنین فشارهایی به فرصت، که قطعا باور و مشارکت همگانی واعمال مدیریتهای عقلایی و مدبرانه پیش شرط و الزام چنین موضوعی است.

صادقی شاهدانی ( ۱۳۹۱ ): اقتصاد مقاومتی یعنی این که مردم الگوی مصرف خود را تغییر دهند و از مصرف کالای خارجی به سمت مصرف کالای داخلی حرکت کنند.

ایمانی مقدم، تنها ( ۱۳۹۱ ): اقتصاد مقاومتی سیستمی است که در صدد است با محوریت توسعۀ منابع انسانی، انضباط و قانون مندی رشد و پایداری اقتصادی را برقرار سازد.

همۀ این تعاریف بازگشت به تعریفی است که مقام معظم رهبری از اقتصاد مقاومتی نمودند. تعریف مورد نظر ما نیز از اقتصاد مقاومتی همین تعریف  مقام معظم رهبری است .

حال  که به  طور خاص از نگاه اندیشمندان صاحب نظر و صاحب نام مفهوم اقتصاد مقاومتی را  در یافتیم  در بخش دوم به  بررسی کارکرد  دانش و بینش زنانه در ترسیم الگوهای صحیح اقتصاد مقاومتی خواهیم  پرداخت.

 

Check Also

جایگاه زن در جمهوری اسلامی/۷

در‌‌مجموع زنان ایرانی در دوران پس از انقلاب در مسیر رشد قرار گرفته و به بسیاری از عرصه­های اجتماعی ورودی موفق داشته اند. امروز برای زنان ایرانی هیچ ممنوعیتی در تحصیل حتی تا عالی­ترین سطوح وجود ندارد تا جایی که حتی حضور آنان در دانشگاه­ها از مردان نیز بیش‌‌تر شده است...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *