Home > من و جامعه > رییس جمهور و مردم(۲)

رییس جمهور و مردم(۲)

تصویر تنهایی مولا در برابر ملتش در ذهن هایمان تداعی می شود. تصمیم می گیریم فضای سوال را تغییر دهیم. بنابراین می پرسیم:

شهروند نمونه در امت اسلامی از دید شما چه کسی است؟

کسی که حلال خدا را حلال و حرام او را حرام بشمارد.(خطبه۱۷۶)

 

در چه صورت فرهنگ و باور مردم متاثر از رییس دولت خواهد بود؟

در صورتی که مردم را به هیچ اطاعتی وادار نکند مگر آن که پیش از آن خود بدان عمل کرده باشد و از هیچ معصیتی باز ندارد جز آن که پیش از آن خود، ترکش کرده باشد.(خطبه۱۷۵)

 

چه سری در این اصل نهفته است؟

کسی که خود را حاکم مردم قرار داد، باید پیش از آن که به تعلیم دیگران بپردازد خود را بسازد و پیش از آن که با گفتار تربیت کند با کردار تعلیم دهد. زیرا آن کس که خود را تعلیم دهد و ادب کند، سزاوارتر به تعظیم است از آن که دیگری را تعلیم دهد و ادب بیاموزد.(حکمت۷۳)

 

تا چه حد انتقادپذیری از مردم برای رییس حکومت الزامی است؟

نباید حقی  که به او تذکر داده می شود، براو گران آید زیرا کسی که شنیدن حق یا عرضه داشتن عدالت بر او مشکل آید، عمل کردن به آن برایش دشوار تر خواهد بود.(خطبه۲۱۶)

 

 

سادگی دفتر حکومت ما را تحت تاثیر شگرفی قرار داده است. تجمل گرایی زمان خود را مرور می کنیم و در حالی که به ریشه ها می اندیشیم، می گوییم:

جامعه فعلی ما در حال توسعه و رشد است؛ همراه با تجددهایی. تا چه حد با تجدد موافقید؟

هیچ بدعتی ایجاد نمی شود مگر آن که سنتی ترک شود. از بدعت ها بپرهیزید که نیکوترین کارها سنتی است که سالیانی بر آن گذشته و درستی آن ثابت شده باشد. و بدترین اعمال آن است که تازه پیدا شده و آینده اش روشن نیست.(خطبه۱۴۵)

 

شما نشانه های سقوط جامعه انسانی را چه می دانید؟

این که گوینده حق اندک باشد و زبان از راستگویی عاجز بماند. حق طلبان بی ارزش باشند و مردم، گرفتار گناه. جوانان بداخلاق باشند و  پیران گناهکار و عالمان، منافق.(خطبه۲۳۳)

 

شما برای اصلاح اجتماع چه سیاستی را پیشنهاد می کنید؟

مردم از گروه های گوناگونی هستند که اصلاح هریک جز با دیگری امکان ندارد. زیرا هیچ گروهی از گروه دیگر بی نیاز نیست.(نامه۵۳)

 

با تبلیغات حاکمان تا چه حد موافقید؟

بعضی ها مثل رعد می خروشند و مثل برق می درخشند. اما کاری از پیش نمی برند و سرانجام سستی می کنند. ولی فرد شایسته تا عمل نکند رعد و برقی ندارد و تا نبارد سیل جاری نمی سازد. هرچه می گوید به عهده می گیرد و به آن پایبند است.(خطبه۹)

 

شما امانتداری را لازمه صلاحیت انسان می دانید. در مقام ریاست دولت چقدر به این نکته توجه دارید؟

تا حدی که بزرگترین خیانت را خیانت به ملت می دانم. کسی که امانت الهی را خوار شمارد و دست به خیانت آلوده کند؛ خود و دین خود را تباه ساخته و درهای خواری را به روی خود گشوده است. (نامه۲۶)

 

رییس دولت چقدر به آگاهی از تاریخ گذشته نیاز دارد؟

باید از پیشینیان خود پند بگیرد، قبل از آن که مایه عبرت آیندگان شود. و دنیای فاسد نکوهش شده را رها کند زیرا دنیا مشتاقان شیفته تر از او را رها کرده است. (خطبه۳۲)

 

علت این ضرورت را چه می دانید؟

زیرا تیره روز کسی است که از عقل و تجربه ای که نصیب او شده محروم بماند.(نامه۷۸)

 

سیاست، ذکاوت ذات انسان است.  به نظر شما چگونه می توان میزان ذکاوت را در رییس دولت سنجید؟

امروز در محیط و زمانه ای زندگی می کنید که بیشتر مردم حیله و نیرنگ را زیرکی می پندارند و افراد جاهل آن را تدبیر می خوانند. اما کسی که از بازگشت به قیامت آگاه باشد خیانت و نیرنگ ندارد.(خطبه۴۱)

 

به هرحال ریاست به سیاست وابسته است و یک سیاستمدار باید از دانایی و قدرت برخوردار باشد.

چه بسا شخصی تمام پیش آمدهای آینده را می داند و راه های مکر و حیله را می شناسد ولی امرو نهی پروردگار مانع اوست. و با این که قدرت انجام آن را دارد، رهایش می سازد. اما کسی که از گناه پروا ندارد از فرصت ها برای نیرنگ بازی استفاده می کند.(خطبه۴۱)

 

فرض کنید داوطلب مطلوب حق، بر صندلی ریاست جمهوری تکیه زد. آیا موفقیت در اجرا را برای او  ضمانت می کنید؟

من برای او از دو چیز می ترسم. یکی هواپرستی ودیگری آرزوهای طولانی. زیرا پیروی از خواهش نفس انسان را از حق باز می دارد. و آرزوها آخرت را از یاد می برد.(خطبه۴۲)

 

اولین هشداری که به رییس دولت منتخب می دهید چیست؟

 مبادا دچار خودپسندی شود و به خوبی های خود اطمینان کند و ستایش را دوست داشته باشد که این ها همه از بهترین فرصت های شیطان برای هجوم آوردن به اوست.(نامه۵۳)  از این رو به او هشدار خواهم داد گناهی که انسان را پشیمان کند بهتر از کار نیکی است که او را به خودپسندی وا دارد.(حکمت ۴۶)

با توجه به مسائل امنیتی چقدر پنهان ماندن رییس دولت را از اجتماع ضروری می دانید؟

هیچ گاه نباید خود را از مردم پنهان دارد. زیرا مخفی بودن رییس حکومت نمونه ای از تنگ نظری و کم اطلاعی او از امور جامعه است. در هر حال او یکی از این دو دسته است. یا خود را برای جانبازی حق آماده کرده، پس چرا پنهان باشد؟ یا بخیل است که در این صورت مردم باید از او چشم بپوشند.(نامه۵۲و۵۳)

Check Also

جایگاه زن در جمهوری اسلامی/۷

در‌‌مجموع زنان ایرانی در دوران پس از انقلاب در مسیر رشد قرار گرفته و به بسیاری از عرصه­های اجتماعی ورودی موفق داشته اند. امروز برای زنان ایرانی هیچ ممنوعیتی در تحصیل حتی تا عالی­ترین سطوح وجود ندارد تا جایی که حتی حضور آنان در دانشگاه­ها از مردان نیز بیش‌‌تر شده است...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *