Home > من و جامعه > رییس جمهور و مردم(۱)

رییس جمهور و مردم(۱)

قطار تهران- کوفه در ایستگاه دارالحکومه توقف می کند. زودتر از بقیه مسافران پیاده می شویم و خود را به دفتر مرکزی حکومت می رسانیم. هوا تاریک است. وقت اداری تمام شده است.

مردی ما را به داخل دفتر می خواند. چراغی روشن است. دور آن می نشینیم. منتظریم تا چراغ بیت المال را خاموش کند. ولی از نگاه آرام و سکوت پرمعنایش مطمئن می شویم که این مصاحبه را تبلیغ حکومت الهی و فرهنگ سازی آسمانی می داند و حتی کاغذ و قلمی در اختیار ما قرار می دهد.

عبور از تونل چهارده قرنی زمان، نتوانسته است تطبیق اصول را بر ذهن ما دشوار کند. شاید هم این ناشی از جذبه حقیقتی باشد که از بطن حضور امام(ع) جریان دارد.

رو به حضرت، به عنوان اولین سوال می پرسیم:

شما به عنوان رییس دولت اسلامی نبوی(ص) چه تعریفی از ریاست دارید؟  

ریاست میدان آزمایش شخصیت هاست. فقط همین!(حکمت۴۴۱)

جایگاه رییس دولت را در ساختار نظام چه می دانید؟

حاکم اسلامی، پاسبان خداوند در زمین است.(حکمت۳۳۲)

با این حساب هدف ازتشکیل حکومت را چه می دانید؟

هدف من، برگرداندن نشانه های حق به جایگاه خویش و اصلاح امور در سرزمین های خداست تا بندگان ستمدیده در امنیت زندگی کنند و قوانین فراموش شده بار دیگر اجرا شوند.(خطبه۱۳۱)

هدف  بسیار بزرگی است. اما  تحقق آن  در زمان ما توسط رییس دولت چگونه ممکن است؟

در صورتی که خوارترین افراد نزد او عزیز باشد تا حق او را بازگرداند و نیرومند در نظرش پست و ناتوان باشد تا حق را از او بازستاند.(خطبه۳۷)

به نظر شما بهترین وسیله  برای ریاست دولت  چیست؟

بردباری و تحمل سختی ها ابزار سیاست است.(حکمت۱۷۶)

سزاوارترین فرد را  برای تصدی پست ریاست دولت  چه کسی می دانید؟

سزاوارترین اشخاص، آن کسی است که در تحقق حکومت نیرومندتر و در آگاهی از فرمان خدا داناتر باشد. تا اگر آشوب گری به فتنه انگیزی برخیزد، به حق بازگردانده شود و اگر سر باز زند با او مبارزه شود.(خطبه۱۷۳)

منتخب مردم توسط چه کسی باید سنجیده شود؟

باید خودش، خود را بسنجد. قبل از آن که مورد سنجش قرارش دهند و به حساب خود برسد قبل از آن که حسابرسی اش کنند. زیرا کسی که خود را یاری نکند و پند دهنده خود نباشد دیگری پنددهنده اش نخواهد بود.(خ۹۰)

به نظر شما رسالت اصلی رییس دولت چیست؟

رسالت او این است که پرده باطل را بشکافد و حق را از پهلوی آن بیرون آورد.(خطبه۳۳)

اگر بخواهید جایگاه رییس دولت را توصیف کنید؛ چه می فرمایید؟

محور سنگ آسیاب که باید بر جای خود استوار باشد تا همه امور کشور پیرامون او و به وسیله او به گردش درآید؛ به طوری که اگر از محور خود دور شود، مدار آن بلرزد و سنگ زیرین آن فرو ریزد.(خطبه۱۱۹)

پس او را حلقه اتصال نظام می شمارید؟

آری. و چون ریسمانی محکم که مهره ها را متحد می سازد. اگر این رشته از هم بگسلد مهره ها پراکنده می شوند و هرکدام به سویی خواهند افتاد.(خطبه۱۴۶)

دولت های بزرگی بودند که با وجود قدرت کافی به نابودی رسیدند، علت آن چیست؟

آن ها نابود شدند به این دلیل که حق مردم را نپرداختند؛ قدرت را با رشوه دادن به دست آوردند و مردم را به راه باطل بردند.(نامه۷۹)

نفس ها را در سینه حبس شده می بینیم. منتظریم تا یکی از ما قفل سکوت را بشکند و جهان هزاره سوم را به توصیف بنشیند. بگوید که ما حکومت اسلامی تشکیل داده ایم و با سرمایه خون شهدا، به سامانش رسانده ایم. اما با این وجود در میان خودی ها هم مخالفانی داریم. می خواهیم بگوییم:

به هرحال دولت منتخب دارای طرفداران و مخالفانی خواهد بود.

که پیش از شکوه ما حضرت(ع) می فرماید:

 اما من شما را از منافقان می ترسانم. زیرا آن ها گمراه کننده اند و به رنگ های گوناگون ظاهر می شوند. از ترفندهای مختلف استفاده می کنند. و برای شکست شما از هر پناهگاهی بهره می گیرند.(خطبه۱۹۴)

 

علت به وجود آمدن این گروه چیست؟

آنان شیطان را معیار کار خود گرفتند و شیطان نیز آن ها را در دام خود قرارداد. در دل های آن ها تخم گذاشت و جوجه های خود را در دامان آن ها پرورش داد. با چشم های آنان می نگریست و با زبان های آن ها سخن می گفت. پس با یاری آن ها بر مرکب گمراهی سوار شد و کردارهای زشت را در نظرشان زیبا جلوه داد. مانند رفتار کسی که نشان می داد در حکومت شیطان شریک است و با زبان شیطان سخن باطل می گوید.(خطبه۷)

 

به نظر شما چه راهی برای همدل کردن منافقان وجود دارد؟

اگر با شمشیرم بر بینی مومن بزنم که دشمن من شود با من دشمنی نخواهد کرد و اگر تمام دنیا را به منافق ببخشم تا مرا دوست بدارد دوست من نخواهد شد.(حکمت۴۵)

 

متفکرانه می پرسیم:

دوست، دشمن و منافق. اصلا به راستی چرا انسان ها با هم تفاوت دارند؟

علت تفاوت آن ها گوناگونی سرشت آنان است.(خطبه۲۳۴)

 

با این وجود انسان ها در کنار هم اجتماع را تشکیل می دهند. چه عاملی باعث می شود که این پیوند نادیده گرفته شود؟

آن که جسم های ملت در کنار هم باشد ولی افکار و خواسته هایشان پراکنده. سخنانشان سنگ را بشکند و عملشان دشمن را امیدوار سازد.(خطبه۲۹)

ادامه دارد…..

Check Also

جایگاه زن در جمهوری اسلامی/۷

در‌‌مجموع زنان ایرانی در دوران پس از انقلاب در مسیر رشد قرار گرفته و به بسیاری از عرصه­های اجتماعی ورودی موفق داشته اند. امروز برای زنان ایرانی هیچ ممنوعیتی در تحصیل حتی تا عالی­ترین سطوح وجود ندارد تا جایی که حتی حضور آنان در دانشگاه­ها از مردان نیز بیش‌‌تر شده است...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *