Home > من و مطالعه > معرفی کتاب “جایگاه اجتماعی زن در گفتمان آیت الله خامنه ای “

معرفی کتاب “جایگاه اجتماعی زن در گفتمان آیت الله خامنه ای “

نویسنده در این کتاب، بر‌‌اساس علم نشانه شناسی و رابطه های دال و مدلولی در گزاره های کلامی آیت‌ا… خامنه‌ای و فمینیست‌ها، نخست دیدگاه‌های آن‌ها را تحلیل، و سپس مقایسه کرده و نقاط افتراق و اشتراک آن‌‌ها را بیان نموده است و در پایان به این نتیجه رسیده است که اگرچه نظرات آیت‌ا… خامنه‌ای و فمینیست ها ظاهراً در بعضی موارد اشتراکاتی دارند و هر دو در پی احقاق حقوق زنان، آگاه کردن ایشان به حقوق خودشان، مبارزه با بی عدالتی های جامعه ی مردسالار، بها دادن به زنان و حضور آنان در اجتماع هستند، اما این اشتراک‌ها تنها در لایه های سطحی و رویین نمود برجسته دارند و در لایه های زیرین، این اشتراک‌ها از هم گسسته و به نقاط افتراق تبدیل می‌شوند؛ زیرا آیت‌ا… خامنه‌ای درصدد ارتقای معنوی و بُعد انسانی زن است و در مقابل، فمینیست ها تنها درصدد کسب برابری با مردان و یا حتی برتری زنان بر مردان هستند. آیت‌ا… خامنه‌ای اگر چه بر حضور زنان در اجتماع بسیار تأکید می کنند، اما همواره ملاحظاتی را مد نظر دارند که بارها آن‌‌ها را گوشزد کرده اند. از جمله، ایشان نقش مادری را نقش بی بدیلی می دانند که به هیچ وجه نباید صدمه ببیند و مشارکت زنان در اجتماع نباید این نقش را خدشه دار کند؛ اما فمینیست ها خواهان تغییر نقش مادری و کم رنگ شدن این نقش و بعضاً از میان رفتن آن هستند. آیت‌ا… خامنه‌ای برخورداری از عفاف و عدم اختلاط زنان و مردان در اجتماع را لازمه ی این حضور، موجب آرامش بیش‌‌تر زنان، و عدم دست‌اندازی به آنان می دانند، در حالی که فمینیست ها برای رسیدن به برابری زنان با مردان بدون هیچ ملاحظه ای قائل به حضور زنان در اجتماع می باشند.

نویسنده سخنان و دیدگاه‌های آیت‌ا… خامنه‌ای درباره‌ی زن را از نگاهی پژوهشگرانه و دور از تعصبات و سوگیری‌های موافق یا مخالف سیاسی و مذهبی، بسیار جامع و فراگیر یافت و بر این باور است که باتوجه به اشراف ایشان بر علوم دینی، واقعیت‌های اجتماعی و مسائل روز، و اعتقاد به فقه پویا، می‌توان دیدگاه‌های ایشان را نشأت گرفته از نگاه واقعی و تحریف نشده‌ی اسلام به زن دانست؛ این دیدگاه می تواند راهی تازه پیش پای زنان و فعالیت های اجتماعی ایشان در کنار مسئولیت های خانوادگی بگستراند.

در این کتاب سعی بر آن است که با استخراج و تبیین نظرات آیت‌ا… خامنه‌ای، دیدگاه واقعی اسلام در‌‌مورد نقش و جایگاه زن در اجتماع بررسی شود؛ چرا که مسائل فرهنگی و جایگاه زن در جامعه از دغدغه‌های مهم ایشان می‌باشد و ایشان به‌‌عنوان رهبر جامعه‌‌‌‌ای که دین رسمی آن اسلام است، هم به شرایط زمانی و مکانی و مسائل جامعه آگاهی دارند و هم با تسلط بر مسائل فقهی و اعتقاد به فقه پویا دیدگاه‌هایی تأثیرگذار بر جامعه دارند.

Check Also

جایگاه زن در جمهوری اسلامی/۷

در‌‌مجموع زنان ایرانی در دوران پس از انقلاب در مسیر رشد قرار گرفته و به بسیاری از عرصه­های اجتماعی ورودی موفق داشته اند. امروز برای زنان ایرانی هیچ ممنوعیتی در تحصیل حتی تا عالی­ترین سطوح وجود ندارد تا جایی که حتی حضور آنان در دانشگاه­ها از مردان نیز بیش‌‌تر شده است...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *