Home > من و جامعه > زنان و مدیریت مصرف

زنان و مدیریت مصرف

طبیعتا زندگی در جهان ماده در چرخه میان تولید و مصرف نوسان و جریان دارد. از این رو خواه ناخواه انسان هم موجودی تولیدگر است و هم مصرف کننده. تولید و مصرف دو روی سکه زندگی هستند. نکته جالب این که در دین مبین اسلام تولید و مصرف هر دو به یک اندازه مورد تقدیس و حرمتند. در آموزه های دینی ما تولید و تلاش در جهت کار و آبادانی عبادت شمرده شده و همچنین درباره فرهنگ مصرف اصولی اخلاقی و عبادی وضع گشته است. تنها مسئله مهم و تنها مرز موجود میان عبادت و کفران در تولید و مصرف، مسئله حفظ تعادل است که در قالب پیشگیری از اسراف و تبذیر بیان شده است. قرآن خطاب به جوامع اسلامی می گوید: همان گونه که قبله شما قبله ای میانه است، شما را نیز امتی میانه قرار دادیم.

اما مصرف نیز مانند دیگر مقولات اجتماعی و فردی؛ نیازمند الگویی است که فرهنگ آن مقوله را تشکیل می دهد. متاسفانه الگوی مصرف در جهان امروز با توجه به عصر مدرنیته و صنعت، الگویی مادی، اسراف گر، تجملاتی، تشریفاتی، تقلیدی و مدمحورانه شده است. این درست همان ریشه ای است که دوقطبی شدن اقتصاد جهانی از آن نشات می گیرد.

ما معتقدیم جیب هیچ ثروتمندی در عالم پر نمی شود مگر با پایمال شدن حق مظلومی. امروز نظام سرمایه داری و اومانیستی غرب در الگوی مصرف جهانی نفوذ کرده است. این آفت خطرناکی است. و این خطر به قدری بزرگ است که رهبر بیدار انقلاب هشدار آن را در نامگذاری امسال به ایران و کشورهای مسلمان دیگر داده اند. می بینیم که مثلا زیاده خواهی و اسراف در اروپا مولد فقر در کشورهای آفریقایی می شود. این جاست که بهتر می توان مفهوم کلام امیرالمومنین(ع) را به ادراک رسید که فرمودند: زیاده روی مقدمه فقر و تنگدستی است.

از این رو ایران به عنوان کشوری که انقلاب اسلامی را به وجود آورد تا اشاعه دهنده ارزش های اسلامی در جهان باشد؛ باید الگوی مصرف خود را از آلودگی و نفوذ ارزش های کاذب غرب آفت زدایی کند. اصلاح الگوی مصرف امری ضروری است که نیازمند یک فرهنگ سازی پایدار می باشد.

 

Check Also

جایگاه زن در جمهوری اسلامی/۷

در‌‌مجموع زنان ایرانی در دوران پس از انقلاب در مسیر رشد قرار گرفته و به بسیاری از عرصه­های اجتماعی ورودی موفق داشته اند. امروز برای زنان ایرانی هیچ ممنوعیتی در تحصیل حتی تا عالی­ترین سطوح وجود ندارد تا جایی که حتی حضور آنان در دانشگاه­ها از مردان نیز بیش‌‌تر شده است...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *