Home > من و تهدیدها > بحران هویت | قسمت دوم

بحران هویت | قسمت دوم

انواع هویت :

هویت فردی 

 هویت در سطح فردی به خصوصیات دموگرافیک نظیر  جنس، سن، شغل، مکان زندگی و… اشاره دارد.

هویت اجتماعی

از نوجوانی به بعد به تدریج گرایش به اجتماعی شدن در شکل دوست­یابی و وفاداری ظاهر می شود.

 عدم توانایی در انتخاب شغل و یا عدم ادامه تحصیل ، غالبا نمودی از بحران هویت یا گم گشتگی در نقش اجتماعی است. بسیاری از رفتار های ضد اجتماعی و ناسازگارانه افراد را می توان از این دیدگاه توجیه نمود.

هویت خانوادگی

هر نوع ارتباط والدین با فرزند جوان، از اهمیتی درخور توجه برخوردار است.

ارتباطهای جوان و والدین در درون نهاد خانواده به نوبه خود می تواند هم آنها را به یکدیگر نزدیک تر و یا در مواردی دور تر نماید.

هویت دینی

 از نیاز های فطری آدمی، گرایش به عشق و پرستش است ، به این معنا که فرد، مستقل از هرگونه یادگیری، در درونش تمایل به عبادت و بندگی خدا را احساس می کند، تجلی چنین احساس و تمایلی، در اعمال و رفتار دینی ، آشکار می شود.

رابطه ی آدمی و دین و نسبتی که با آن پیدا می کند، در مقوله «هویت دینی»  قابل تبیین و توضیح است.

هویت فرهنگی

منزلت «هویت فرهنگی» همانند فرهنگ، ارجمند و درخور تامل است، زیرا پیوند میان نسل جوان و مشی زندگی ، آداب و رسوم، هنر و سایر تعلقات از طریق معرفت و شناخت آنها برقرار می شود .شناخت فرهنگ خودی (ملی) به معنای آگاهی از ویژگی های آن است.

 هویت تمدنی

منظور از هویت تمدنی ، معرفت و آگاهی عمیق آدمی به تمدنی است که منسوب به آن می باشد. درک چنین هویتی ، به فرد، این امکان را می دهد که احساس نماید در سرزمینی زندگی می کند که ریشه های فرهنگی آن تا اعماق تاریخ ، کشیده شده است و این احساس ، موجب تعلق و ارتباط به آن تمدن و در نتیجه شکل گیری ((هویت تمدنی)) می شود. احساس تعلق به یک تمدن، به معنای وابستگی به تمامی مظاهر آن تمدن و از جمله مشاهیر، افتخارات، میراثها و ارزش های آن می باشد.

ادامه دارد …

Check Also

جایگاه زن در جمهوری اسلامی/۷

در‌‌مجموع زنان ایرانی در دوران پس از انقلاب در مسیر رشد قرار گرفته و به بسیاری از عرصه­های اجتماعی ورودی موفق داشته اند. امروز برای زنان ایرانی هیچ ممنوعیتی در تحصیل حتی تا عالی­ترین سطوح وجود ندارد تا جایی که حتی حضور آنان در دانشگاه­ها از مردان نیز بیش‌‌تر شده است...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *