Home > من و تقویم > هشت مارس چگونه روز جهانی زنان شد

هشت مارس چگونه روز جهانی زنان شد

امروز در تقویم میلادی هشتمین روز مارس است. این روز به طور ناخودآگاه در ذهن کسانی که با دنیای امروز مسائل سیاسی و اجتماعی زنان آشنا باشند؛ یادآور یکی از مهمترین جنبشهای تاریخ زنان در غرب است.

خاستگاه این روز به سال ۱۸۵۷ میلادی بازمی گردد. هشت مارس بود که زنان کارگر کارخانه‌های نخ‌ریسی شهر شیکاگو برای احقاق حقوق مادی خود به مبارزه با سیاست های ضد زنانه نظام امپریالیسم برخاستند.

اما ماجرا به همین مبارزه ختم نشد.

سال ۱۹۰۸ در پنجاهمین سالروز هشتم مارس، بازهم نسل دیگری از زنان کارگر کارخانه نساجی نیویورک برای احیای مبارزه مادران خود با تبعیض و محرومیت و نابرابری در حقوق و کار، دست به اعتصاب زدند.

هرچندصاحب کارخانه آنها را در محل کار محبوس کرد و مدتی بعد در جریانی مرموز به گونه ای مشکوک کارخانه آتش گرفت و ۱۲۹ نفر از زنان کارگر معترض، در آتش سوختند.

این گونه شد که روز هشت مارس به صورت سنتی به نام روز مبارزه علیه رفتارهای ظالمانه با زنان در اذهان مردم غرب ثبت شد. در طی سال های پس از آن به خصوص سالهای اخیر،  این روز در تقویم کشورهای مختلف اروپایی و امریکایی به روز تظاهرات زنان علیه تبعیض و با شعار درخواست حقوق برابر در اجتماع ادامه یافت.

اما تبدیل این روز به روز جهانی زنان چگونه شکل گرفت؟

اولین بار بعد از سال ۱۹۷۷ مجمع عمومی سازمان ملل، دولت های عضو را به این پیشنهاد مبنی بر نامگذاری روز هشت مارس به عنوان روز حقوق زنان و صلح جهانی فرا خواند. این در حالی بود که زنان اروپای شرقی که در امریکای شمالی سکونت داشتند، روز جهانی زن را چند دهه پیش از آن برگزار کرده بودند.

اما سوال این جاست آیا واقعا با جهانی کردن روز هشت مارس، زنان غرب به حقوق زنانه و جایگاه زنانه خود دست یافته اند یا همچنان با دیدگاه های افراطی فمینیستی مسیر تنزل از کرامت انسانی و حقوق مادی خویش را در پیش گرفته اند؟!

Check Also

جایگاه زن در جمهوری اسلامی/۷

در‌‌مجموع زنان ایرانی در دوران پس از انقلاب در مسیر رشد قرار گرفته و به بسیاری از عرصه­های اجتماعی ورودی موفق داشته اند. امروز برای زنان ایرانی هیچ ممنوعیتی در تحصیل حتی تا عالی­ترین سطوح وجود ندارد تا جایی که حتی حضور آنان در دانشگاه­ها از مردان نیز بیش‌‌تر شده است...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *