Home > پیشینه > اسلام ما را متحد خواهد کرد

اسلام ما را متحد خواهد کرد

آموزش مفاهیم دینی نظیر توحید، نبوت، ماههای قمری و … به زبان انگلیسی همراه ترجمه فارسی و عربی با هدف زبان آموزی، از معروفترین خواننده جاز اروپا که اینک پس از مسلمان شدنش یکی از پژوهشگران قرآن است. اگر چه در بدو امر معاونت فرهنگی وزارت امور خارجه استقبال کرد و حتی پیشنهاد ترجمه ترکی را هم به ما داد، ولی تعداد محدودی از آن را خریدند.

Check Also

جایگاه زن در جمهوری اسلامی/۷

در‌‌مجموع زنان ایرانی در دوران پس از انقلاب در مسیر رشد قرار گرفته و به بسیاری از عرصه­های اجتماعی ورودی موفق داشته اند. امروز برای زنان ایرانی هیچ ممنوعیتی در تحصیل حتی تا عالی­ترین سطوح وجود ندارد تا جایی که حتی حضور آنان در دانشگاه­ها از مردان نیز بیش‌‌تر شده است...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *