Home > من و تقویم > به بهانه وحدت حوزه و دانشگاه

به بهانه وحدت حوزه و دانشگاه

بحث وحدت در جامعه ما یکی از آن مفاهیم چالش برانگیزی است که ورد زبان هر کسی در هرجایی هست اما تنها در حد زبان باقی می ماند و به مرحله عمل نمی رسد. این عملی نشدن علل متفاوت ساختاری، روانی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی دارد… برخی از افراد منظورشان از وحدت حوزه و دانشگاه، یکی شدن این دو نهاد از نظر ساختاری و هدف است. از نظر این دسته باید حوزه و دانشگاه در یک مسیر، با یک هدف، با ارزشها و هنجارهای مشترک حرکت کنند. بدون شک چنین وحدتی، به معنای حل شدن یکی در دیگری است. یا حوزه باید هویتش را به بهای یکی شدن در دانشگاه از دست بدهد و یا دانشگاه باید فدای وحدت با حوزه گردد. بدون شک هیچ عقل سلیم و دلسوزی چنین امری را وحدت نمی نامد.

اما نکته ای که به نظرم خوب است مد نظر قرار گیرد، بقای هر دو نهاد، با ساختارها، ارزش ها، هنجارها، اهداف و حتی قوانین درونی خودشان در کنار تعامل است. وحدت در معنای دوم به این امر اشاره دارد که هر دو نهاد در عین حفظ هویتشان، با هم در تعامل باشند. به بیان دیگر، وصل به جای فصل، باید هدف وحدت حوزه و دانشگاه باشد.

شخصیت حاکم بر جامعه ما، متاسفانه شخصیتی خودمدار، خودشیفته و پارانویایی است. ویژگیهایی که آثار آن را می توان در رقابت های براندازانه میان اساتید حوزه و دانشگاه مشاهده کرد. وقتی در فضای یک دانشکده، افراد، در رقابتی حاسدانه با یکدیگر قرار دارند، بدون شک چنین رقابتی از سوی اهالی حوزه نسبت به دانشگاه و برعکس نیز وجود دارد. نمونه های آن را می توان در سخنان این دو دسته نسبت به یکدیگر مشاهده کرد.

وقتی یک فرد حوزوی، ورود دانشگاه به ایران را توطئه غرب علیه حوزه می نامد و یا دانشگاهیان از کوچکترین برخوردی با حوزه و حوزویان خودداری می کنند، نمونه هایی از این برخورد دشمنانه مشاهده می شود. هر یک از دو گروه دیگری را متهم به اموری می کند که برای بقای خود ضروری می داند. گویا این دشمن سازی ها، برای حفظ هویت و وحدت درونی و بقای ظاهری، در همه نهادها و عناصر اجتماعی ما رسوخ کرده است.

گرچه یک تقسیم کار میان دو نهاد حوزه و دانشگاه صورت گرفته است و اولی بیشتر مختص الهیات و فلسفه و معارف دینی است و دومی بیشتر درگیر علوم پوزیتیویستی می باشد، اما نیک روشن است که چنین تقسیم بندی هرگز مطلق نبوده و نیست.

ما امروز در دنیای معرفتی حضور داریم که تحت عنوان عصر میان رشته ای ها از آن یاد می شود. دیگر مرزبندی های قدیمی و حصار کشیدن های علمی دور تا دور حوزه های معرفتی، نه تنها راه به جایی نمی برد بلکه منجر به معرفتی ناقص می گردد که چه بسا در تلفیق با غرور و تعصباتی که دامن گیر عالمان در همه زمان ها و مکان ها بوده و هست، منجر به گمراهی گردد.

باور عالمان در حوزه های معرفتی آن است که هر علم و معرفتی، تنها بیانگر بخشی از حقیقت و آن هم از زاویه نگاهی خاص است. لذا تعاملات میان حوزه های مختلف علمی است که می تواند پرتوهای بیشتری بر جهل آدمی بیافکند.

امروزه پیشرفت در حوزه علم و معرفت، منوط به آگاهی نسبت به این امر است که تفاوت ها را بشناسیم و بالغانه آن را بپذیریم. منظور از بالغانه، پذیرفتن واقعیت به همان شکلی است که وجود دارد، به دور از خشم و تعصب. حوزه باید وجود دانشگاه با همه تفاوت ها را به رسمیت بشناسد، حتی اگر این تفاوت ها به مذاقش خوش نیاید. دانشگاه نیز باید حضور حوزه و همه افکار و ارزش های جاری در آن را به رسمیت بشناسد، و از برچسب زدن و انگ زدن بر آن پرهیز نماید. چنین برخوردهای جاهلانه ای از سوی هر دو نهاد تنها نشان دهنده آن است که دانش آموختگان این نهادها هنوز در مرحله اول دانش اندوزی قرار دارند. مرحله ای که به بیان امام علی (ع) مرحله غرور است. آنها فرسنگ ها با مرحله سوم یا مرحله تواضع فاصله دارند. مرحله ای که یک عالم می داند با وجود همه آنچه آموخته، هنوز هیچ نمی داند. مرحله کشتن غروز و تعصب!

تنها در چنین فضای رشد یافته و بالغی است که می توان انتظار پیشرفت های معرفتی را داشت، پیشرفت هایی ناشی از تعامل، گفتگو، مذاکره و تفاهم

در شرایط برابر گفتگویی.

Check Also

کجایند مدعیان حمایت از حقوق زنان؟؟؟

آن هنگام که نظام آفرینش حقیقت وجودی زن را بر صحیفه حیات بشر رقم می …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *