Home > من و خودم > دنیای خودشفته ها

دنیای خودشفته ها

بسیاری از ما کلمه خود شیفته را بارها شنیده ایم و حتی آنرا در موقعیتهای مختلف هم بکار برده ایم. اما شاید از معنای دقیق آن و اینکه یک فرد خودشیفته چه رفتارهایی از خود بروز می دهد، اطلاعات زیادی نداشته باشید. در بسیاری از موارد این فکر عامیانه وجود دارد که فرد خودشیفته کسی است که مدام از خود تعریف می کند و در حال تحسین خویشتن است. در این بحث سعی دارم تا به معانی خودشیفتگی و ارتباط آن با زندگی اجتماعی بپردازم.
در دنیایی که برخی آن را عصر خودشیفتگی می نامند، یکی از مهمترین ویژگیهای فرد خودشیفته آن است که همه چیز را با سنگ محک خویش ارزیابی می کند. به بیان ساده تر فقط می پرسد: این چه فایده ای برای من دارد؟
یکی از مهمترین افرادی که در خصوص فرهنگ خودشیفتگی در دوران مدرن سخن گفته است، کریستوفر لش می باشد. او معتقد است:
دنیای مدرن به گونه ای است که میزان خطرهای احتمالی آن نسبت به گذشته بیشتر شده است و انسانها در این جهان به دنبال کاهش خطر این تهدیدها هستند در حالیکه قدرت بسیار کمی برای این کار دارند.
برای مثال افراد عادی کار چندانی برای کاهش گازهای گلخانه ای که جهان را تهدید می کند از دستشان بر نمی آید، به همین دلیل فرد مدرن تلاش دارد تا به بهبود زندگی شخصی اش بپردازد. در این حالت است که فرد محور همه فعالیتهای خودش قرار می گیرد.
خودشیفتگی در واقع برعکس این گزینه است: تعهد ما برای حفظ ارتباط های صمیمانه با دنیای بیرون از خودمان. جسم افراد خودشیفته ابزاری است برای کامجویی و لذت فردی.
اهمیت نفع شخصی منجر به سرد و بی روح شدن دنیای اجتماعی می گردد و خود پسندی جای شایستگی می نشیند.
آن چیزی خوب است که با خواسته های شخصی من منطبق باشد! تنها چیزهایی ارزشمند هستند که برای ما فایده ای داشته باشند.
در دنیای جدید، فضاهای عمومی رو به مرگ می رود و این امر منجر به گسترش خودشیفتگی می گردد. به بیان ساده تر با کمرنگ شدن پیوندهای سنتی میان افراد در جامعه، مثلا با کمرنگ شدن نقش خانواده، فامیل، همسایگان و … در زندگی شخصی ما، پیوندها و ارتباطات ما نیز با آنها کمتر می شود. در این حالت خود فرد محور همه چیز خواهد بود.
شخصیت خودشیفته درک مبهمی از نیاز به دیگران دارد. او در عین حال که خود را برتر از همه می داند، فاقد هرگونه اعتماد به نفس و دارای احساسی از پوچی و بی مایگی است. به همین دلیل معتاد به تحسین دیگران و تایید آنهاست تا احساس کند که ارزشمند است.
فرد خودشیفته آرامش ندارد، دلتنگ است و در روابطش عمق و صمیمیت وجود ندارد. او از نظر جنسی بی بند و بار است. اشتباه نکنید، بی بند و باری نه لزوما به این معنا که ارتباط جنسی زیادی با دیگران برقرار می کند (که البته در بسیاری موارد این گونه نیز هست)، بلکه به این معنا که در یک رابطه خاص ارضا نمی شود و همواره تمایلی به داشتن رابطه های دیگری دارد، هرچند که شاید بنا به برخی مصالح اخلاقی چنین کاری را انجام ندهد. زیرا داشتن رابطه های بیشتر به معنای تایید بیشتر و حس رضایت درونی است.
او نسبت به سلامتی اش همیشه نگران است و به همین دلیل تمایل بسیاری به استفاده بیش از حد از دارو و درمان دارد. از آنجا که او نیازمند تایید دیگران است و این تایید از نظر او بیشتر به جنبه های ظاهری او مربوط است، ترس از بیماری و پیری بر او مستولی می شود.
از مهمترین دلایل گسترش فرهنگ خودشیفتگی در دوران مدرن و پست مدرن، گسترش مصرف گرایی به خصوص از طریق تبلیغات تجاری است. تبلیغات تجاری از طریق ارائه تصاویری اغراق آمیز نسبت به برطرف کردن ایرادات و نقص های ما مدعی هستند که با مصرف کالای تبلیغ شده می توانیم همیشه زیبا، جذاب، مورد توجه دیگران و موفق باشیم. همه چیزهایی که ما خودشیفته های عصر جدید به آنها نیاز داریم!
تبلیغات تجاری از طریق مهم جلوه دادن زیبایی و جذابیت و موفقیت ما از نگاه دیگران، این احساس عدم اعتماد به نفس را در ما تقویت می کنند. ما همواره فکر می کنیم که دیگران در حال تماشای ما هستند و اگر خدای ناکرده روزی زیبا به نظر نرسیم، آن روز یک فاجعه است.
احساس نیاز به مهم بودن و دوست داشتنی بودن فرد خودشیفته اگر خدشه دار گردد، او با احساس پوچی مواجه می شود، از دیگرانی که او را تایید نکرده اند خشمگین خواهد شد و نسبت به همه چیز بدبین می گردد.
برای فرد خودشیفته، دیگران تا زمانی ارزش دارند که او را تایید کنند. خودشیفته زمانی با دوستان و آشنایان ارتباط صمیمی خواهد داشت که توقع کسب رضایت از آنان را داشته باشد.
به هر حال ما اغلبمان افرادی خودشیفته هستیم حتی اگر نسبت به آن ناآگاه باشیم.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *