Home > من و خانواده > تربیت این آشنای غریب! – ۱

تربیت این آشنای غریب! – ۱

tarbiyat

این روزها همه جا صحبت از تربیت درست و موثر فرزند است که دغدغه بسیاری از مادران و پدران، معلمان، متولیان تعلیم و تربیت و بسیاری دیگر می باشد.
تربیت عمری به گسترۀ تاریخ دارد و ارزشی به اندازۀ هدف رسالت انبیاء و اندیشۀ متفکران و خرد ورزان در تمام دورانها.
اما به راستی تربیت چیست؟ چه اصول و مبانی ای دارد؟ اصلا انسان چه جور موجودی است که بدانیم برای تربیتش باید چه کنیم؟ تربیت کودک خردسال با نوجوان چه تفاوتهایی دارد؟ اگر هر کدام از نهادهایی که مسئول تربیت هستند و چیزی به آش تربیت اضافه می کنند، تصورات متفاوتی از این مفهوم داشته باشند، چه بر سر متربی خواهد آمد؟ اگر تصور ما از تربیت، نادرست باشد آیا تمام فعالیت ها و زحمت های تربیتی ما بر باد رفته نخواهد بود؟
آیا تربیت به معنای کنترل کردن انسان است برای دور ماندن از خطا و اشتباه؟ آیا تربیت یعنی درست کردن یک انسان در ابعاد خاص و از پیش تعیین شده؟ آیا اساسا تربیت یک فرآیند بیرونی و اضافه کردن چیزی از بیرون به وجود متربی است؟ آیا تربیت یعنی قالب گیری آدمهایی که دست از پا خطا نمی کنند؟ آیا تربیت یعنی وارد کردن فشار و زور برای خوب بودن؟
شاید بسیاری از شما که این سئوالات را می خوانید پاسخ های درستی به سئوالات بالا بدهید اما پاسخ درست شما چندان هم کافی نیست چرا که احتمالا همین خود شما وقتی در مقام تربیت قرار بگیرید به گونه ای دیگر رفتار خواهید کرد. یک نگاه کوتاه به مدارس ما و به خانه های ما کافی است تا دریابیم که در عمل چه پاسخی به سئوالات بالا داده می شود؟
بیایید صحبت را از آغاز خلقت انسان شروع کنیم. از آن زمان که خداوند، آدم و هوا، این گل سرسبد آفرینش را در بهشت قرار داد. در آن بهشت همه چیز مجاز بود، همه چیز خوب بود، همه کاری پسندیده بود جز یک کار. یک خطا بیشتر وجود نداشت و آن هم بهره بردن از درخت ممنوعه. به راستی فکر کرده اید که خداوند چرا این داستان را چید و چگونه آن را به پیش برد؟ چرا اگر انسانی خلق شد، باید درخت ممنوعه ای هم وجود می داشت؟ آری طبیعت انسان به گونه ای بود که بدون امر و نهی و بدون دسته بندی خوب و بد و باید و نباید نمی توانست باشد چرا که اساسا خلقت او یک خلقت دو ساحتی بود، خاک و روح. پس امری چیده شد و نهیی. اما خداوند این داستان را چگونه پیش برد؟ برای آنکه آدم خطا نکند چه کرد؟ آیا جز این بود که ابتدا به او گفت هر کار می خواهی بکن، هر لذت که می خواهی ببر و بعد یک “فقط” گفت. کلامش را با نعمت هایش و دعوت به بهره بردن از آنها شروع کرد و بعد نهیش را اعلام کرد” فقط به این درخت نزدیک نشوید”. و آن نهی را چطور مستدل کرد؟ اگر نزدیک شوید ظالم می شوید. ظالم بر که؟ بر خودتان. با نزدیک شدن به این درخت به خودتان ضرر رسانده اید. من دوست ندارم که شما از آن درخت بهره بگیرید. همین. و بعد آدم و هوا را رها ساخت. و بعد چه شد؟ آدم و هوا به آن درخت نزدیک شدند و از آن بهره بردند. چرا که اساسا خداوند این داستان را چیده بود که همین اتفاق بیفتد. چرا؟ تا انسان خودش را بشناسد. تا خطایی کند، ضرری کند و چیزی را از دست کند تا بفهمد که در وجودش تمایلات غیر عقلانی ای وجود دارد که باید آنها را بشناسد و باید هواسش به آنها باشد تا فریفته نشود و دگر باره متضرر نگردد. و تا انسان به واسطۀ خطا کردن به شناخت خویش نرسد و تا پیامد خطا را نبیند، اساسا چطور می تواند با خوب و بد و درست و نادرست آشنا گردد؟ آیا گفتن همین که اگر خطا کنی، متضرر می شوی، کافی است یا اینکه انسان باید این ضرر کردن را در جایی از زندگیش تجربه کند، آن را بچشد و بر آن افسوس بخورد و بعد مربی در هنگامه های افسوس نکته ای را فرایاد آورد تا عقل و فطرت درون هر چه بیشتر به جوشش در آید.
آری اساسا انسان فقط با خطا کردن است که می تواند از خطا کردن پرهیز کند. اگر انسان خطا نکند و به عبارت صحیح تر اگر ما انسانی را بخواهیم که خطا نکند، دیگر اسمش انسان نیست
به قول مولوی:
شیر بی یال و دم اِشکم که دید این چنین شیری خدا هم نافرید
آیا شما هیچ فیلم و داستانی را دیده اید که از اول تا آخر همه اش خوب باشد و هیچ افت و خیزی نداشته باشد؟ آیا چنین فیلم بی مزه ای را حتی یک نفر نگاه خواهد کرد. پس:
چرا حرکت افتان و خیزان فرزندانمان را نمی پذیریم و با خیال راحت و شاید گاهی با صبوری به آن نگاه نمی کنیم؟
ادامه دارد …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *