Home > سبک زندگی – ۳

سبک زندگی – ۳

مد و سبک زندگی

در سلسله مباحث سبک زندگی توضیح دادیم که سرآغاز ایده سبک زندگی از کجا بود و به نظرات وبلن اشاره کردیم. در ادامه به فرد دیگری که پس از وبلن در زمینه سبک زندگی صاحب نظر است اشاره می کنیم: جورج زیمل. زیمل در تحلیل مصرف گرایی جامعه مدرن، بر مقوله ای مثل مد، تأکید دارد. به نظر وی، مصرف کالاها و ایجاد سبک های زندگی هم باعث تمایز فرد از دیگران است و هم به او هویت می دهد، یعنی فرد با پوشیدن لباس خاصی که مد شده، هم هویت خود را تعریف می کند و هم خودش را از سایر افراد متمایز می کند. زیمل در مقاله «مد» دلایل تعدد تغییر مد همچون پوشاک، آشپزی، هنر، معماری و موسیقی در فرهنگ مدرن را بررسی میکند و نتیجه می گیرد:

مردم سریعتر به مدهای جدید و متفاوت جذب می شوند؛ زیرا می خواهند به هویّت شخصی متمایز خود شکل دهند.

به نظر زیمل، در جوامع اولیه، افراد هویّت خود را از گروه می گرفتند. از این رو، بسیار همگن بودند؛ اما در جوامع مدرن به دلیل کمرنگ شدن سلطه گروه ها، هویت یابی، فردی شده است. یعنی اگر برای مثال در یک روستا، نام فامیل یا قوم و قبیله یک فرد، هویت او را آشکار می کند در شهر هر فرد برای خودش هویتی خاص دارد، در یک خانواده ممکن است هر یک از فرزندان جدای از خانواده و ترجیحات مذهبی و علمی و شغلی اش، به شکل خاصی لباس بپوشد یا موهایش را بیاراید یا موسیقی گوش بدهد و این روند جدایی فرزندان از خانواده ها روز به روز پر رنگ تر می شود چون تاثیر سایر گروه ها و رسانه های اجتماعی بیشتر از تاثیر خانواده ها می شود.

به نظر زیمل در شهرهای بزرگ، شخص مصرف می کند تا هویّتی را که دوست دارد برای خود بسازد. به نظر وی، اگرچه دنیای مدرن منجر به آزادی فرد از اسارت گروه های سنتی شده، اما محدودیّت هایی را برای فرد ایجاد کرده است؛ به نحوی که افراد برای حفظ آزادی خود به پدیده هایی چون مد پناه می برند تا به واسطه آن هویّت خود را تعریف کنند.

ادامه دارد…

Check Also

جایگاه زن در جمهوری اسلامی/۷

در‌‌مجموع زنان ایرانی در دوران پس از انقلاب در مسیر رشد قرار گرفته و به بسیاری از عرصه­های اجتماعی ورودی موفق داشته اند. امروز برای زنان ایرانی هیچ ممنوعیتی در تحصیل حتی تا عالی­ترین سطوح وجود ندارد تا جایی که حتی حضور آنان در دانشگاه­ها از مردان نیز بیش‌‌تر شده است...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *