Home > من و خودم > رقص طبیعت

رقص طبیعت

و طبیعت یک رقص موزون است. نوازندۀ آن نسیم است و باد، نور است و آب.

درست که فکر می کنی می بینی در طبیعت همان که از همه بی شکل تر است به کل طبیعت شکل می دهد.

نسیم است که به حرکت گیاهان و ابرها شکل می دهد و نور که حرکت گیاهان به سوی اوست و آب که سنگ سخت را هم می شکافاند.

سنگ سخت بی آنکه بداند آرام آرام شکلش همانی میشود که طبیعت برایش مقدر کرده، وقتی ناگهان می شکافد تازه می فهمد که آنقدرها هم نمی شود در مقابل تقدیر ایستاد… درست مثل آدمهای سخت. کمتر از همه تحت تاثیر طبیعت قرار می گیرد و کمتر از همه تاثیر گذار است. آنقدر تغییراتش جزئی است که از آن ناآگاه است و آنقدر در مقابل تغییر ایستادگی می کند که ناگهان می شکافد و در این موقع است که متوجه تغییر می شود. سنگ سخت به همان میزان که تاثیر پذیرد و تغییر کند، می تواند بستر ساز شود، بستر ساز رودخانه یا حتی تبدیل شدن به خاک ، اما در آن هنگام که سفت و سخت است و درشت، به درد هیچ بستری نمی خورد. اما آب با سیالیت خود هر لحظه شکلش عوض می شود و شکل بستر را به خود می گیرد، گرچه همچنان آب است و همین آب چقدر طبیعت را تحت تاثیر خود قرار می دهد. و باد که شکلی ندارد اما در عمق طبیعت بر همه چیز تاثیر میگذارد.

آری به همان میزان که با حفظ ماهیت انسانی و الهی خویش، انعطاف داشته باشیم، تاثیر گذار و شکل دهنده نیز خواهیم بود.

 

Check Also

امید ؛ رمز بازگشایی مشکل

زندگی همین است ؛ دو رو دارد . خودمان را فریب ندهیم . هم شادی …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *