Home > پیشینه

پیشینه

زنان اسطوره ای ایران

جایگاه و ارزش زن در ادبیات کهن ایران باستان بسیار مورد اهمیت واقع شده است چراکه هر کدام از بزرگان ما در وصف و قدردانی از آن اشعار بسیاری سرودند که می توان به شخصیت و هویت والای یک زن ایرانی همچون عشق و گذشت در زمان دلدادگی و فداکاری  …

ادامه مطلب ...

بررسی کرامت زن در ادبیات  فارسی پس از اسلام

در هر جامعه بشری زندگی مردان با زنان همراه بوده است و در طول تاریخ در فرهنگ‌های ملت‌ها و قوم‌ های مختلف نگرش‌ های گوناگونی به زنان مشاهده می‌ شود که گاه مظهر مکر و حیله و شرارت و پلیدی و حتی اهریمنی محسوب می‌شوند و گاه‌ انیس و مشاور …

ادامه مطلب ...

نشست حقوق بشر ۲۰۱۱

شانزدهمین دور نشست حقوق بشر سازمان ملل متحد روز دوشنبه نهم اسفند ۲۸ فوریه ،در ژنو آغاز بکار کرد. این نشست تا ۵فروردین یعنی حدود ۴هفته ادامه داشت. دو نفر از اعضاء مؤسسه نور آتی(منا) به همراه شبکه ارتباطی سازمانهای غیر دولتی زنان در این اجلاس شرکت داشتند ...

ادامه مطلب ...