Home > من و خانواده (صفحه 10)

من و خانواده

روانکاوی ازدواج

همه ازدواج ها را می توان بر اساس رابطه هر یک از طرفین (زن و شوهر) در دوران کودکی با والدینشان یا دیگر افراد مهم زندگی که با آنها در تماس بوده اند تحلیل کرد. به بیان دیگر رابطه زناشویی زوجهای مطالعه شده، الگویی از رابطه هر یک از آنان در دوران کودکی با والدینشان بوده است...

ادامه مطلب ...

وجدان و پرورش آن در کودک – ۲

در مقاله قبل به اولین گام برای پرورش وجدان اشاره کردیم در این مقاله دومین و سومین گام را مطرح می کنیم.گام دوم به شما نشان می دهد چگونه نیکخویی های هوش اخلاقی را آموزش دهید تا نه تنها فرزندتان درست را از نادرست تشخیص دهد ، بلکه اعتقاد محکمی …

ادامه مطلب ...

وجدان و پرورش آن در کودک – ۱

وجدان قوی آن صدای درونی با شکوهی است که به ما کمک می کند درست را از نادرست تشخیص دهیم. وجدان شالودۀ زندگی شایسته و رفتار اخلاقی است. هر والدی می خواهد فرزندش با وجدان باشد. کمک به فرزندانمان در دست یابی به این نیکخویی اساسی، حیاتی است. پرسش این …

ادامه مطلب ...