Home > من و خانواده (صفحه 10)

من و خانواده

لباس زنانه و مردانه بر تن داشتن اما متعادل بودن

هر چه بیشتر نظریات متعدد در حیطه ها و رشته های مختلف را می خوانم، بیشتر به این نتیجه می رسم که نظریات مختلف، در بدو پیدایش خود چقدر به هم نزدیکند، …گرچه شاید به نظر برسد که فرسنگها از یکدیگر فاصله دارند، اما وقتی به نقطۀ پیدایش یک نظریه، …

ادامه مطلب ...

کودک و مرگ

می گویند همه انسانها در همه تاریخ، چهار دلواپسی نهایی داشته و دارند: مرگ، آزادی، تنهایی و پوچی. … هر فرد در مواجهه با این چهار دلواپسی که در قالب رویدادهای متفاوتی خود را نشان می دهد، با تعارضاتی درونی مواجه می شود که نحوه کنار آمدن با این تعارضات …

ادامه مطلب ...

فرزند کمتر زندگی بهتر، یا فرزند بیشتر زندگی شادتر؟ – ۲

در قسمت قبلی گفتیم که عامل جمعیت یکی از مهمترین عوامل قدرت یک فرهنگ و جامعه است. … گرچه در گذشته کمیت و تعداد جمعیت عامل مهمی در تعیین قدرت و برتری بود اما امروزه با گسترش حضور ماشین ها به جای انسان ها و تغییر سبک های زندگی، افزایش …

ادامه مطلب ...

فرزند کمتر زندگی بهتر، یا فرزند بیشتر زندگی شادتر؟! – ۱

جمعیت از دیرباز به عنوان مهمترین و اولین عامل قدرت و بقای هر جامعه و فرهنگ شناخته شده است. …در گذشته کشورها و جوامع پر جمعیت شانس برتری بر جوامع دیگر و در نتیجه دسترسی به منابع و ثروت سایر جوامع و در نهایت بقا را در دست داشتند. در …

ادامه مطلب ...

مصونیت از آسیب ها – ۲

در مقالۀ قبل به برخی از نکات در مورد نقش تربیتی خانواده در پیش گیری از اعتیاد و سایر آسیب های اجتماعی اشاره کردیم، در این مقاله به نکاتی دیگر می پردازیم: هر گاه فرزند شما مسائل و مشکلات و موقعیت های خارج از خانه را برای شما تعریف کرد،این …

ادامه مطلب ...

مصونیت از آسیب ها – ۱

نقش خانواده در پیشگیری از اعتیاد و سایر آسیب های اجتماعی تا به حال شده است وقتی از خیابان رد می شوید و مردی را می بینید که اعتیاد از سر و رویش می بارد، از خودتان بپرسید واقعا چه عواملی باعث شده که این انسان کارش به اینجا بکشد؟ …

ادامه مطلب ...

روانکاوی ازدواج

همه ازدواج ها را می توان بر اساس رابطه هر یک از طرفین (زن و شوهر) در دوران کودکی با والدینشان یا دیگر افراد مهم زندگی که با آنها در تماس بوده اند تحلیل کرد. به بیان دیگر رابطه زناشویی زوجهای مطالعه شده، الگویی از رابطه هر یک از آنان در دوران کودکی با والدینشان بوده است...

ادامه مطلب ...