Home > من و خانواده

من و خانواده

خانواده مطلوب

  آغاز بشریت با خانواده شروع شده و به کل عالم هستی جهت و معنا می دهد . در چنین نهادی است که والدین با توجه به شایستگی ها وتجربیات خود می توانند محصولات با ارزشمندی از جهات گونا گون به خصوص رشد دینی ، اخلاقی و اعتقادی بپرورانند . …

ادامه مطلب ...

وقت گذاشتن های عاشقانه با خانواده

خسته که از سرکار می آد وقتی چشمش به چشای من می افته، متوجه انتظار کشیدن من برای اومدنش میشه… از خستگی سرش درد گرفته و توان نشستن نداره‌..‌. همونجور دراز کش منو صدا میزنه و ازم میخاد کنارش بشینم و براش تعریف کنم که امروز چکارا کردم… منم که …

ادامه مطلب ...

کمک به مسئولیت پذیری فرزند دلبندمان-۲

شاید شما والدین بارها و بارها این اشتباه را تکرار کرده باشید که دائما به فرزندتان تکالیفش یا کارهای دیگرش را یادآور می شوید اما این یادآوری های مکرر، فرزندتان را فردی متکی به شما بار می خواهد آورد. وقتی مداوم به فرزندمان کارهایش را گوش زد میکنیم او آنها …

ادامه مطلب ...