Home > من و رسانه (صفحه 2)

من و رسانه

تبلیغ شرک در تلویزیون

  اگر امروز یکی به شما بگوید تلویزیون تبلیغ شرک می کند واکنش شما چیست؟   با نگاه عاقل اندر سفیه به او می خندی؟؟؟   تعجب می کنی؟؟   هیچ کدام، باید باور کنید: وقتی به امید ابوعلی سینا برای حل مشکلش بیرون میرود (نه به امید خداوند) غیر …

ادامه مطلب ...

دستپخت

  نمی دانم شما هم مشتری تلویزیون هستید!!؟ پس حتما دستپخت رادیده اید؟ چه کرده این دستپخت!!! مجری به همراه شرکت کنندگان، عفاف را سرخ کردند و سوزاندن و ریختند توی زباله

ادامه مطلب ...

نگاهی دیگر به یک آگهی بازرگانی

دیروز پس از مدتها دوری از تلویزیون، پای آن نشسته بودم، توجهم به تبلیغات و آگهی های بازرگانی جلب شد که روز به روز شکل و شمایل تبلیغات ماهواره ای به خود می گیرند. از زمان اولین حضور آگهی های بازرگانی در ایران سالها می گذرد و در مورد آن …

ادامه مطلب ...