Home > من و جامعه (صفحه 8)

من و جامعه

رییس جمهور و مردم(۱)

قطار تهران- کوفه در ایستگاه دارالحکومه توقف می کند. زودتر از بقیه مسافران پیاده می شویم و خود را به دفتر مرکزی حکومت می رسانیم. هوا تاریک است. وقت اداری تمام شده است. مردی ما را به داخل دفتر می خواند. چراغی روشن است. دور آن می نشینیم. منتظریم تا …

ادامه مطلب ...

خانواده و جهاد اقتصادی

وقتی به عبارت جهاد اقتصادی برخورد می کنیم شاید اولین بار معنایی که به ذهن مخاطب برسد این است که مسئولیت تحقق این جهاد بر عهده دولتمردان و مسئولین اجرایی است. در حالی که رسیدن به آرمان مقام معظم رهبری مستلزم ورود هسته ای ترین اجزای اجتماع و بسیج توده …

ادامه مطلب ...

زنان و مدیریت مصرف

طبیعتا زندگی در جهان ماده در چرخه میان تولید و مصرف نوسان و جریان دارد. از این رو خواه ناخواه انسان هم موجودی تولیدگر است و هم مصرف کننده. تولید و مصرف دو روی سکه زندگی هستند. نکته جالب این که در دین مبین اسلام تولید و مصرف هر دو …

ادامه مطلب ...

مصرف گرایی

مصرف، به خودی خود نه تنها پدیده‌ای ناپسند نیست بلکه بسیار لازم است؛ در واقع یکی از شیوه‌های اساسی برای پاسخگویی به نیازهای طبیعی وزیستی انسان است که بدون آن، زندگی مادی و معنوی انسان‌ها دستخوش آشفتگی و نابسامانی خواهد شد همانطور که می دانیداین عمل یعنی استفاده از کالاها …

ادامه مطلب ...