Home > من و جامعه (صفحه 3)

من و جامعه

امام خمینی؛ احیاگر هویت زن ایرانی

سالها می گذرند، حادثه ها می آیند انتظار فرج از نیمه خرداد کشم مطابق با کارنامه انقلاب اسلامی، زنان ایرانی؛ در سایه منطق خمینی کبیر(ره)؛ پس از زنگار تاریخی ظلم که بر چهره زن نشسته بود؛ به صورت ارزشی به میادین بزرگ اجتماعی و اقتصادی فراخوانده شدند و در آن …

ادامه مطلب ...

سند ۲۰۳۰ و تحلیل تضادهای آن(قسمت سوم)

 چنانکه بیان شد از مفاد اصلی این سند، برابری جنسیتی در امر آموزش است و در رابطه با این اصل در این سند آمده است: «ما اهمیت برابری جنسیتی در دستیابی به‌حق آموزش برای همه را به رسمیت می‌شناسیم و به همین دلیل تعهد خود را به حمایت از سیاست‌ها، …

ادامه مطلب ...

سند ۲۰۳۰ (قسمت دوم)

همانگونه که در بخش اول اشاره شد عمده مشکل در پذیرش تعهدات بین المللی برداشت ناصحیح کشورها  از منظور و  اهداف نهاد های نظارتی و  رویه های بین المللی در چگونگی اجرای مصوبات است  .  به  حدی که در سند در تعریف کلمات  به  گونه ای اقدام می گردد که …

ادامه مطلب ...

دو تا کافی نیست

یکی از عرصه هایی مهمی که در زمینه سبک زندگی مردم ایران دچار تغییرات اساسی و نگران کننده ای شده موضوع ازدواج و فرزند آوری است تا حدی که مقام معظم رهبری در سخنان خود دراین زمینه به عدمه تمایل زوجهای جوان به فرزنداوری و تمایل آنان به تک فرزندی …

ادامه مطلب ...

به بهانه سند ۲۰۳۰ (قسمت اول)

در سال های اخیر در رابطه  با  مفاهیم حقوق بشری  خصوصا مرتبط با  زنان ، کودکان و خانواده، شاهد  توسعه مفاهیم و  مصادیق توسط نهاد های بین  المللی ذیربط  بوده ایم .نکته ای که  از نظر حقوقی و  در راستای تعریف و تبیین  قلمروی تعهدات بین المللی دولت ها از …

ادامه مطلب ...

مردم و فتنه های منافقین (۳)

  با تامل در کلام مولا امیدوارانه با رضایت خاطر می گوییم: اما اگر فتنه ها در قالب تکرار بر ما وارد شوند؛ قابل شناسایی اند. فتنه هایی چون تاریکی شب که نیرویی نمی تواند برابر آن بایستد و کسی نتواند پرچم های آن را پایین کشد به سوی شما …

ادامه مطلب ...

رییس جمهور و مردم(۴)

روانشناسی اجتماعی مولا را با جهان پراز آشفتگی خود تطبیق می دهیم و زمزمه گرانه می گوییم: پس اساس حاکمیت در نظر شما برقرای عدل و پرهیز از ستم است. اگر تمام شب را بر روی خارهای سعدان به سر ببرم و یا با غل و زنجیر به این سو …

ادامه مطلب ...

مردم و فتنه های منافقین (۲)

به سکوت سراسر درد او می اندیشیم. می دانیم که دارد به حق و ابعاد آن در میان مردم فکر می کند. قفل سکوتش را با پرسش می شکنیم:  به نظر شما در مقابل حق چه برخوردهایی می توان داشت؟ مردم در برخورد با حق چند دسته اند. برخی به …

ادامه مطلب ...