Home > من و جامعه

من و جامعه

خانواده مطلوب

  آغاز بشریت با خانواده شروع شده و به کل عالم هستی جهت و معنا می دهد . در چنین نهادی است که والدین با توجه به شایستگی ها وتجربیات خود می توانند محصولات با ارزشمندی از جهات گونا گون به خصوص رشد دینی ، اخلاقی و اعتقادی بپرورانند . …

ادامه مطلب ...

شکاف نسلی/ قسمت چهارم

جوانان همیشه هنجارشکن و قانون گریز نیستند بلکه بسیاری از اوقات بزرگترها به دلیل توقعات نابجا و یا خواسته های بی پایه و اساس باعث جبهه گیری آنان می شوند و همین دلیلی برای پافشاری آنان بر خواسته های غیرمنطقیشان می شود...

ادامه مطلب ...

پرونده مشارکت زنان ایرانی در دفاع مقدس- قسمت۷

در روزهای آخر که شهر به خاطر بمبارانهای پیاپی خالی شده بود، در جواب اصرار خانواده اش برای رفتن از شهر، می گفت: نه! ما باید بمانیم و پافشاری کنیم. اگر هم شهید شدیم که چه بهتر. ما نباید خانه و کاشانه مان را رها کنیم و برویم تا دشمن احساس پیروزی کند... 

ادامه مطلب ...

معضل مصرف زدگی در ایران

ایرانیان در دوره های مختلف تاریخی دچار سوء مصرف و مصرف گرایی بوده اند، اما اشکال و انواع آن با توجه به مقتضیات زمان متفاوت بوده است. گاهی با روی آوری به تجملات، گاهی با پیروی از آداب و رسوم های دست و پا گیر، گاهی با مدگرایی افراطی و....

ادامه مطلب ...

پرونده مشارکت زنان ایرانی در دفاع مقدس- قسمت۶

برای همین است که رهبر ایران با چنین صراحتی می­ گوید: حضور خانمها در همه‌ی‌ مراحل‌ انقلاب‌، حضوری‌ زنده‌ و نیرومند و قوی‌ بود و توانستند بارهای‌ سنگین‌ را تحمل‌ کنند و مصیبتهای‌ بزرگ‌ را از سر بگذرانند. در طول‌ تاریخ‌ اسلام‌، مانند زنهای‌ ما، نادر و کمیاب‌ بوده­ است‌...

ادامه مطلب ...

 “روسری” را به “توسری” ربط ندهید

یکی از مهم ترین و ذاتی ترین ویژگی بانوان، خود آرایی و تبرّج و دلبری کردن است. که این نعمت الهی باید در مکان و محیط و برای همسر اتفاق بیافتد و الا ما شاهد اتفاقاتی نامبارک در بستر های مجازی و شبکه های اجتماعی هستیم...

ادامه مطلب ...