Home > من وبقیه (صفحه 2)

من وبقیه

دنیای خودشفته ها

بسیاری از ما کلمه خود شیفته را بارها شنیده ایم و حتی آنرا در موقعیتهای مختلف هم بکار برده ایم. اما شاید از معنای دقیق آن و اینکه یک فرد خودشیفته چه رفتارهایی از خود بروز می دهد، اطلاعات زیادی نداشته باشید. در بسیاری از موارد این فکر عامیانه وجود …

ادامه مطلب ...

معنای اجتماعی بو ها

” آنچه عمیقا دو انسان را از یکدیگر متمایز می کند بوی متفاوت آنها و درجه تمیزی هر کدام است. ” فردریک نیچه بوی خوش یا بوی بد هر فرد سازنده بخشی از هویت و خویشتن اوست. این بوها می تواند طبیعی، ساختگی یا نمادین باشد (بر گرفته از مقاله …

ادامه مطلب ...

عشق و مرگ

تا به حال دقت کرده اید که موضوعات مربوط به عشق، روابط بین زن و مرد، ازدواج و مواردی از این دست، چقدر در جامعه ما طرفدار دارد؟ بی تردید قبول دارید که این موضوعات ولو در خفا بیشترین طرفدار را دارند. علتش را بعدا در مطلب دیگری شاید بنویسم. …

ادامه مطلب ...