Home > من وبقیه

من وبقیه

هویت ملی | قسمت سوم

امروزه یکی از نهادهای فرهنگی موثر  در ایجاد وتقویت هویت ملی میراث فرهنگی میباشد. که به عنوان یک پدیده اجتماعی جنبه جبری و تحمیلی بر زندگی انسان‌ها دارد، به طوری که عده‌ای معتقدند که طرزو کیفیت زندگی، آداب و رسوم، عقاید، ارزش‌ها، هنجارها و بالاخره فرهنگ هر جامعه‌ای در میراث …

ادامه مطلب ...

هویت ملی | قسمت دوم

نظام آموزش و پرورش به عنوان یکی از نهادهای مهم در همه جوامع ، نقش اساسی و سرنوشت سازی رادرتربیت نیروی انسانی و تولید سرمایه اجتماعی و فرهنگی و در فرایند رشد و تعالی کشور ایفاء می کند به گونه ای که آینده کشور را می توان در آیینه آموزش …

ادامه مطلب ...

هویت ملی | قسمت اول

هویت‌ به‌ معنی‌ "چه‌ کسی‌ بودن‌" است‌ و از نیاز طبیعی‌ انسان‌ به‌ شناخته‌ شدن‌ و شناسانده‌ شدن‌ به‌ چیزی‌ یا جایی‌ برمی‌آید. این‌ حس تعلق‌، بنیادی‌ ذاتی‌ در وجود انسان‌ داردو همچنین دارای انواع ، سطوح و سلسله مراتب مختلفی است اما در یک دسته بندی کلی می توان …

ادامه مطلب ...

چگونه در گفتگوهایمان به تفاهم دست یابیم؟

یکی از مهمترین موضوعاتی که هر کدام از ما به شدت نیازمند آگاهی از آن هستیم و فقدانش را هر روز در زندگی مان با همه وجود حس می کنیم دستیابی به تفاهم است… این روزها به جایی رسیده ایم که هر کس انگار حرف خودش را می زند و …

ادامه مطلب ...

افراط و تفریط

وقتی مریض می شویم و تعادل مزاجی ما به هم می خورد از قضا تمایل داریم همان غذاهایی را بخوریم که برایمان بد است، اگر طبعمان بیش از حد گرم شده، دوست داریم که به خوردن غذاهای گرم ادامه دهیم و …. اما چرا اینگونه است؟ در فیزیک قانون اینرسی …

ادامه مطلب ...

تعادل و تغییر – ۱

وقتی برای اولین بار چیزی را تجربه می کنیم، ذره ذرۀ وجود ما در حال تجربه کردن آن چیز است، گویی از تمام دنیا فارغ می شویم و صرفا به آن چیز می اندیشیم، آن چیز را حس می کنیم و نه هیچ چیز دیگر را. این وحدت و یگانگی و تمرکز و غرقه شدن حالت خوشایندی است که وجود ما شدیدا خواستار آن است ...

ادامه مطلب ...

مرز بین موفقیت و شکست

تفاوت کشورهای ثروتمند و فقیر، تفاوت قدمت آنها نیست. کشور مصر بیش از ۳۰۰۰ سال تاریخ مکتوب دارد ولی فقیر است! در مقابل کشورهای جدیدی مانند کانادا، نیوزیلند، استرالیا که ۱۵۰ سال پیش وضعیت قابل توجهی نداشتند، اکنون کشورهایی توسعه‌یافته و ثروتمند به شمار می آیند. تفاوت کشورهای فقیر و …

ادامه مطلب ...