Home > من و خودم (صفحه 3)

من و خودم

افراط و تفریط

وقتی مریض می شویم و تعادل مزاجی ما به هم می خورد از قضا تمایل داریم همان غذاهایی را بخوریم که برایمان بد است، اگر طبعمان بیش از حد گرم شده، دوست داریم که به خوردن غذاهای گرم ادامه دهیم و …. اما چرا اینگونه است؟ در فیزیک قانون اینرسی …

ادامه مطلب ...

فرا تر از رنج

بالاخره با سختی ها و ناخوشایندهای زندگی چه کنیم؟ آیا در زندگی روزانه خود اندیشیده اید؟ آیا می شود شما یک روز را به شب برسانید در حالیکه با هیچ موضوع ناخوشایندی روبرو نشوید؟ آیا می شود در زندگی شما هر چند وقت یکبار سختی ای بزرگ یا کوچک پیش …

ادامه مطلب ...

تعادل و تغییر – ۱

وقتی برای اولین بار چیزی را تجربه می کنیم، ذره ذرۀ وجود ما در حال تجربه کردن آن چیز است، گویی از تمام دنیا فارغ می شویم و صرفا به آن چیز می اندیشیم، آن چیز را حس می کنیم و نه هیچ چیز دیگر را. این وحدت و یگانگی و تمرکز و غرقه شدن حالت خوشایندی است که وجود ما شدیدا خواستار آن است ...

ادامه مطلب ...

آیا شما در قرن ۲۱ جزو با سوادها هستید؟

حتما شما که با دیدن این تیتر، بر روی لینک کلیک کرده و در حال خواندن این متن هستید حداقلی از سواد را دارا هستید. در این صورت باید بگویم شما جزو آن ۸۴ درصد از افراد خوشبختی در دنیا هستید که سواد خواندن و نوشتن دارند.  خبر خوش دیگری …

ادامه مطلب ...

روانکاوی وجودی

واقعیت های دردناک زندگی! وانکاوی وجودی یا اگزیستانسیال، شاخه و گرایشی در روانکاوی است که با دیدگاه های دیگر اندکی متفاوت است. این نوع روانکاوی مبتنی است بر این باور وجودی که انسان موجودی تنها در جهان است. این احساس تنهایی به بی معنایی می انجامد که تنها راه پایان …

ادامه مطلب ...

خویشتنداری

جان لاک: “برای من کاملا آشکار است که اساس همۀ فضیلت ها و شایستگی ها، در قدرت چشم پوشی کردن از ارضای تمایلاتی است که عقل، اجازۀ ارضای آنها را نمی دهد” اگر از کودکان بپرسید که : « دروغگویی ، دزدی ، تقلب یا کشتن کسی درست است ؟» …

ادامه مطلب ...