Home > من و خودم

من و خودم

صبر و مهارت بدست آوردن آن

  پیشرفت تکنولوژی ازیک سو رفاه و آسایش را برای بشر امروز به ارمغان دارد و از سویی دیگر اورا بامشکلات عدیده ی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی ،خانوادگی و… روبرو کرده است  این سختیها  منجر به کاهش ظرفیت تحمل و زود رنجی او شده که این مسئله تبعات اجتماعی و روحی …

ادامه مطلب ...

مواظب مثقال ذره هایمان هستیم ؟

خداوند در انسان غریزه های مختلفی قرار داده است که با شناختن و استفاده ی درست از آنها به کمال و سعادت برسند. اسلام با تنظیم این غریزه ها به ویژه غریزه ی جنسی که غریزه ای سرکش است، پوششی برای زن قرارداده است تا این غریزه کنترل شده و …

ادامه مطلب ...

عشق گمشده

اولین گام برای برقراری ارتباط عاطفی  ودوست داشتن دیگران” عشق به خود” است . در حقیقت کسی  که خود را دوست دارد قادر خواهد بود به دیگران محبت کند . نکته قابل ذکر اینکه عشق به خود ناشی از خود شیفتگی نبوده و کاملا با خود محوری دو مقوله جدا از هم …

ادامه مطلب ...

عشق ورزیدن

همانطور که میدانید انسان در زندگی نیازهای متفاوتی دارد که هر اندازه آنها به شیوه درست مرتفع شود  به شادکامی بیشتری  دست می یابد. مثل نیاز به امنیت، پوشاک ، آزادی واختیار. اما یکی از مهمترین نیازهای انسان نیاز به “محبت و عشق ورزی “است . به این معنا که …

ادامه مطلب ...

عشق های آن چنان!

دیدید بعضیا عاشق میشن بعدش که به اون چیزی که میخاستن نمی رسن و معشوق تن به خواستشون نمیده شروع می کنن بد و بیراه گفتن، انگار نه انگار که یه زمانی این معشوق بنده خدا رو تا کجاها بالا میبردن و تقدیس می کردن … مثل رابطۀ خیلی از …

ادامه مطلب ...

او آنگونه است، ما چرا نباشیم؟

می خواهیم پدرها و مادرهای خوبی باشیم. می خواهیم که بزرگ شوند و ببالند. انسانهایی استوار و نیکو. نمی خواهیم بی تفاوت باشیم. می خواهیم خوب پدری و مادری کنیم، کتاب ها را ورق می زنیم، از دیگران می پرسیم، اما … چرا ساده ترین راه را برای یافتن راه …

ادامه مطلب ...