Home > من و تهدیدها (صفحه 4)

من و تهدیدها

ایها الناس، از تهران بروید!

این هشدار رئیس سازمان محیط زیست ایران است. پیامی که تا حدی تکلیف بچه دارها و مریض دارها را با خودشان و عزیزانشان روشن می کند. اگر کسی جان فرزندش را دوست دارد باید از تهران برود … رئیس سازمان محیط زیست به بچه دارها و مریض دارها گفت برای …

ادامه مطلب ...

آسیب شناسی پدیده نوکیسگی

در واژگان فرهنگی و اجتماعیِ مان که بنگریم با واژه ای تحت عنوان نوکیسگی برخورد می کنیم با بار ارزشی منفی. یعنی یک فرد نوکیسه کسی است که یک شبه پولدار شده و هنوز فرهنگ استفاده از آن را ندارد. چیزی که شاید در ادبیات جامعه شناختی بتوان آنرا تاخر …

ادامه مطلب ...