Home > من و تهدیدها (صفحه 2)

من و تهدیدها

علل گرایش به مد و آرایش | مدگرایی ، قسمت دوم

مد و مدگرایی را می­توان از جهتی مولد مدرنیسم دانست، زیرا مدرنیسم نگاه نو به عالم وآدم است. نگاه و شناختی که برخاسته از زیستن در"اکنون" وگسستن از "گذشته " است و صریحا با مفهوم سنت در تقابل می‌افتد."مدرنیته" که شکل عینیت یافته ی فرهنگ مدرن است، همراه و همزاد …

ادامه مطلب ...

مدگرایی و آرایش (قسمت اول)

جوانی، فصل تازهای در زندگی و سرآغاز ورود انسان به  جهان پرشور و رنگارنگ است که غرایز طبیعی در شکل­دهی آن نقش اصلی را برعهده دارند. استقلال­ طلبی، تنوع دوستی، هیجان خواهی، نقد گذشته  و نوگرایی از جمله ویژگیهای دوران جوانی است که به شدت، رفتارهای جوانان را تحت تاثیر …

ادامه مطلب ...

بحران هویت | قسمت چهارم

برخی از راهکارهای پیش گیری از بحران هویت ۱٫دین ۲٫ خانواده ۳٫ روابط سالم اجتماعی ۴٫ علم گرایی ۵٫ تعلیم و تربیت دین: اگر امروزه شاهد نا بهنجاری های اجتماعی در جامعه می باشیم که به بحران هویت تبدیل شده است، شاید بدین علت است که ساختار های اجتماعی چندان …

ادامه مطلب ...

بحران هویت | قسمت سوم

  برخی از عوامل موثر بر تحول هویت ۱. دانشگاه ۲. تفاوت­های جنسیتی ۳. شناخت ۴. هیجان ۵. رسانه ۶. موسیقی و…. دانشگاه:  برای گروهی از نوجوانان دانشگاه به عنوان یک بافت آموزشی کنش هایی را در نوجوان ایجاد نموده و پلی است میان نوجوانی و ورود به دنیای بزرگسالی. …

ادامه مطلب ...

بحران هویت | قسمت دوم

انواع هویت : هویت فردی   هویت در سطح فردی به خصوصیات دموگرافیک نظیر  جنس، سن، شغل، مکان زندگی و… اشاره دارد. هویت اجتماعی از نوجوانی به بعد به تدریج گرایش به اجتماعی شدن در شکل دوست­یابی و وفاداری ظاهر می شود.  عدم توانایی در انتخاب شغل و یا عدم ادامه …

ادامه مطلب ...

بحران هویت | قسمت اول

از ویژگی های عصر جدید، جریان شتاب آلود زندگی است، حوادث و رویدادهای گوناگون آن چنان با سرعت پدید می آیند که فرصت تفکر و تامل را از آدمی سلب می کنند، در نتیجه مجالی برای تفرج در دنیای درون و جهان برون باقی نمی ماند و انسان این موجود …

ادامه مطلب ...

شکاف نسلها | قسمت سوم

با توجه به مطلب گفته شده در مبحث گذشته، جوامع در رویارویی با تغییرات اجتماعی به سه مدل فرهنگی متفاوت رفتار می کنند که شامل فرهنگ نیاکان گرا (الگوگیری از رفتار گذشتگان) فرهنگ همسال گرا ( الگوگیری از گروه همسالان) و فرهنگ جوان گرا (تلاش والدین برای بازسازی تفکرات خود …

ادامه مطلب ...

شکاف نسل ها | قسمت دوم

درباره ی وجود یا عدم وجود شکاف نسلی در ایران، دیدگاه ها را می توان به پنج دسته تقسیم کرد: ۱- دیدگاهی که از وجود شکاف نسلی در ایران دفاع می کند. این دیدگاه معتقد است که در ایران شکاف نسلی وجود دارد و به تدریج بر شدت آن افزوده …

ادامه مطلب ...