Home > من و خانواده > من و میوه دلم (صفحه 5)

من و میوه دلم

مصونیت از آسیب ها – ۲

در مقالۀ قبل به برخی از نکات در مورد نقش تربیتی خانواده در پیش گیری از اعتیاد و سایر آسیب های اجتماعی اشاره کردیم، در این مقاله به نکاتی دیگر می پردازیم: هر گاه فرزند شما مسائل و مشکلات و موقعیت های خارج از خانه را برای شما تعریف کرد،این …

ادامه مطلب ...

مصونیت از آسیب ها – ۱

نقش خانواده در پیشگیری از اعتیاد و سایر آسیب های اجتماعی تا به حال شده است وقتی از خیابان رد می شوید و مردی را می بینید که اعتیاد از سر و رویش می بارد، از خودتان بپرسید واقعا چه عواملی باعث شده که این انسان کارش به اینجا بکشد؟ …

ادامه مطلب ...

وجدان و پرورش آن در کودک – ۲

در مقاله قبل به اولین گام برای پرورش وجدان اشاره کردیم در این مقاله دومین و سومین گام را مطرح می کنیم.گام دوم به شما نشان می دهد چگونه نیکخویی های هوش اخلاقی را آموزش دهید تا نه تنها فرزندتان درست را از نادرست تشخیص دهد ، بلکه اعتقاد محکمی …

ادامه مطلب ...