Home > من و خانواده > من و میوه دلم (صفحه 4)

من و میوه دلم

خانه ای به وسعت تمام آفرینش(قسمت اول)

خانه ای است کوچک و ساده، ولی به وسعت تمام آفرینش! بوی معطر نم، مشام جان را نوازش می‏دهد. در باز است؛ قرن‏هاست که درهای چوبی این خانه به روی انسان گشوده مانده است. قبل از آن که اذن ورود بخواهیم،صدایی ما را به داخل می‏خوانند وارد می‏شویم وگوشه اتاق …

ادامه مطلب ...

دخترها بابایی اند

پدران به اندازه مادران  برای رشد و تحول دخترانشان در زمینه های  روان شناختی و اجتماعی اهمیت  داشته وجایگاه منحصربه فردی در تربیت آنها دارند . دختر نیازمند محبت است ، بنابراین پدران باید سعی کنند رابطه عاطفی و احساسی متعادلی را با د خترانشان برقرار کنند. که این مسئله …

ادامه مطلب ...

دوران کودکی در جامعه مدرن

_ در جامعه امروزی شاهد این هستیم فرم لباسهای کودکان ، خردسالان وبزرگسالان به یکسانی رسیده است که تنها تفاوت آنها در پوشش مربوط به سایز شان می باشد . در واقع روانشناسان معتقدند که اقتضائات سنی ایجاب می کند که تفاوت هایی میان لباس کودک، خردسال و بزرگسال وجود داشته باشد. اما امروز این مسئله مغفول مانده و ضرورتی برای آن احساس نمی شود.

ادامه مطلب ...

لباس زنانه و مردانه بر تن داشتن اما متعادل بودن

هر چه بیشتر نظریات متعدد در حیطه ها و رشته های مختلف را می خوانم، بیشتر به این نتیجه می رسم که نظریات مختلف، در بدو پیدایش خود چقدر به هم نزدیکند، …گرچه شاید به نظر برسد که فرسنگها از یکدیگر فاصله دارند، اما وقتی به نقطۀ پیدایش یک نظریه، …

ادامه مطلب ...

کودک و مرگ

می گویند همه انسانها در همه تاریخ، چهار دلواپسی نهایی داشته و دارند: مرگ، آزادی، تنهایی و پوچی. … هر فرد در مواجهه با این چهار دلواپسی که در قالب رویدادهای متفاوتی خود را نشان می دهد، با تعارضاتی درونی مواجه می شود که نحوه کنار آمدن با این تعارضات …

ادامه مطلب ...

فرزند کمتر زندگی بهتر، یا فرزند بیشتر زندگی شادتر؟ – ۲

در قسمت قبلی گفتیم که عامل جمعیت یکی از مهمترین عوامل قدرت یک فرهنگ و جامعه است. … گرچه در گذشته کمیت و تعداد جمعیت عامل مهمی در تعیین قدرت و برتری بود اما امروزه با گسترش حضور ماشین ها به جای انسان ها و تغییر سبک های زندگی، افزایش …

ادامه مطلب ...

فرزند کمتر زندگی بهتر، یا فرزند بیشتر زندگی شادتر؟! – ۱

جمعیت از دیرباز به عنوان مهمترین و اولین عامل قدرت و بقای هر جامعه و فرهنگ شناخته شده است. …در گذشته کشورها و جوامع پر جمعیت شانس برتری بر جوامع دیگر و در نتیجه دسترسی به منابع و ثروت سایر جوامع و در نهایت بقا را در دست داشتند. در …

ادامه مطلب ...