Home > من و خانواده > من و میوه دلم (صفحه 2)

من و میوه دلم

فرزند کمتر زندگی بهتر، یا فرزند بیشتر زندگی شادتر؟ – ۲

در قسمت قبلی گفتیم که عامل جمعیت یکی از مهمترین عوامل قدرت یک فرهنگ و جامعه است. … گرچه در گذشته کمیت و تعداد جمعیت عامل مهمی در تعیین قدرت و برتری بود اما امروزه با گسترش حضور ماشین ها به جای انسان ها و تغییر سبک های زندگی، افزایش …

ادامه مطلب ...

فرزند کمتر زندگی بهتر، یا فرزند بیشتر زندگی شادتر؟! – ۱

جمعیت از دیرباز به عنوان مهمترین و اولین عامل قدرت و بقای هر جامعه و فرهنگ شناخته شده است. …در گذشته کشورها و جوامع پر جمعیت شانس برتری بر جوامع دیگر و در نتیجه دسترسی به منابع و ثروت سایر جوامع و در نهایت بقا را در دست داشتند. در …

ادامه مطلب ...

مصونیت از آسیب ها – ۲

در مقالۀ قبل به برخی از نکات در مورد نقش تربیتی خانواده در پیش گیری از اعتیاد و سایر آسیب های اجتماعی اشاره کردیم، در این مقاله به نکاتی دیگر می پردازیم: هر گاه فرزند شما مسائل و مشکلات و موقعیت های خارج از خانه را برای شما تعریف کرد،این …

ادامه مطلب ...

مصونیت از آسیب ها – ۱

نقش خانواده در پیشگیری از اعتیاد و سایر آسیب های اجتماعی تا به حال شده است وقتی از خیابان رد می شوید و مردی را می بینید که اعتیاد از سر و رویش می بارد، از خودتان بپرسید واقعا چه عواملی باعث شده که این انسان کارش به اینجا بکشد؟ …

ادامه مطلب ...