Home > من و خانواده > من و نیمه گمشده (صفحه 3)

من و نیمه گمشده

زنگ خطر…

خانواده به عنوان نخستین نهاد اجتماعی است که بر اساس ازدواج بین دو جنس مخالف شکل گرفته و نقش بی‌بدیلی را درحفظ و تامین سلامت فرد و جامعه ایفا می نماید.خداوندهمه ابعاد بشری را به سوی زوجیت و کمال انسانی را در همراهی و همدلی زوجین در کانون خانواده ترسیم نموده وبر …

ادامه مطلب ...

آلبوم خانواده (تصویر چهارم)

تصویر چهارم: پدران این جامعه با شنیدن خبر تولد دختر، رنگ چهره شان برافروخته میشود. مردی که خبر از فوت پسران پیامبر(ص) دارد، او را ابتر خوانده است و خدا در پاسخ انکار معاندان و به پاس صبوری خدیجه(س) و محمد(ص) کوثر را به او اعطا کرده است. پیامبر(ص) در …

ادامه مطلب ...

آلبوم خانواده (تصویر سوم)

خدیجه(س) درها را بسته و پرده ها را آویخته. چراغ را خاموش کرده و در تاریکی محض به خورشید هستی، محمد امینش می اندیشد. آن سو پیامبر(ص) با همه محبتی که از همسرش بر دل دارد، روزنه های وحی را دریافته و تسلای این فراق چهل روزه را به دست …

ادامه مطلب ...

بررسی تأثیر میزان مدارا در روابط زوجین با نگرش بر پدیده  طلاق

ازدواج مهم ترین نهاد اجتماعی در جوامع انسانی است که تکوین و پرورش شخصیت افراد  در آن شکل می گیرد. علی رغم جایگاه مهم خانواده و زندگی زناشویی، داده های آماری حکایت از افزایش روزمرۀ فروپاشی این پیوند انسانی و مقدس دارد. شکی نیست که مدارا در روابط زوجین  می …

ادامه مطلب ...

آلبوم خانواده (تصویر دوم)

پیامبر(ص) در خلوتی عارفانه، چهل روز دوری از خانه و خدیجه(س) اش را برگزیده است. امر خداوند است و رسولش بر اجرای آن مطیع و فرمانبردار. یقینا در برابر دستور پروردگار هیچ کس، حتی همسر، حق اعتراضی ندارد. امام مسئول ترین مرد جهان، که بیش از همگان آرامش همسر و …

ادامه مطلب ...

آلبوم خانواده(تصویر اول)

خدیجه(س) همسر خود را مطابق با بشارت انجیل یافته است. از این که محمد(ص) پیشنهاد ازدواج با او را پذیرفته بسیار شادمان است. مجلس، مجلس خواستگاری بنی هاشم از خدیجه(س) است. موضوع مهریه مطرح شده و عموی خدیجه(س) بر آن تاکید نموده است. وقت آن است که اولین زن جهان …

ادامه مطلب ...

نگاهی بر حقوق و تکالیف همسران

نظام حقوقی خانواده در اسلام مجموعه‌ای از حقوق و تکالیف خانوادگی است که با اصل معروف یا اخلاق مداری در خانواده پیوندی وثیق دارد. اهمیت این پیوند با عنایت به هدف تشکیل خانواده در قرآن کریم یعنی ایجاد مودت و رحمت در روابط زوجین و با رجوع به منابع و …

ادامه مطلب ...

معیارهای همسرگزینی در اندیشه اسلامی

معیارهای ازدواج به معیارهای (اولیه (بایسته و( ثانویه (شایسته تقسیم میشود. برخورداری از معیارهای اولیه در هر زمان و مکانی ضروری است، ولی ملاک های ثانویه بر حسب شر ایط زمانی و مکانی قابل تغییر و بازنگری است و پس از وجود ملاکهای اولیه اهمیت می یابد. در این شماره  …

ادامه مطلب ...