Home > من و خانواده > من و نیمه گمشده (صفحه 3)

من و نیمه گمشده

بررسی تأثیر میزان مدارا در روابط زوجین با نگرش بر پدیده  طلاق

ازدواج مهم ترین نهاد اجتماعی در جوامع انسانی است که تکوین و پرورش شخصیت افراد  در آن شکل می گیرد. علی رغم جایگاه مهم خانواده و زندگی زناشویی، داده های آماری حکایت از افزایش روزمرۀ فروپاشی این پیوند انسانی و مقدس دارد. شکی نیست که مدارا در روابط زوجین  می …

ادامه مطلب ...

آلبوم خانواده (تصویر دوم)

پیامبر(ص) در خلوتی عارفانه، چهل روز دوری از خانه و خدیجه(س) اش را برگزیده است. امر خداوند است و رسولش بر اجرای آن مطیع و فرمانبردار. یقینا در برابر دستور پروردگار هیچ کس، حتی همسر، حق اعتراضی ندارد. امام مسئول ترین مرد جهان، که بیش از همگان آرامش همسر و …

ادامه مطلب ...

آلبوم خانواده(تصویر اول)

خدیجه(س) همسر خود را مطابق با بشارت انجیل یافته است. از این که محمد(ص) پیشنهاد ازدواج با او را پذیرفته بسیار شادمان است. مجلس، مجلس خواستگاری بنی هاشم از خدیجه(س) است. موضوع مهریه مطرح شده و عموی خدیجه(س) بر آن تاکید نموده است. وقت آن است که اولین زن جهان …

ادامه مطلب ...

نگاهی بر حقوق و تکالیف همسران

نظام حقوقی خانواده در اسلام مجموعه‌ای از حقوق و تکالیف خانوادگی است که با اصل معروف یا اخلاق مداری در خانواده پیوندی وثیق دارد. اهمیت این پیوند با عنایت به هدف تشکیل خانواده در قرآن کریم یعنی ایجاد مودت و رحمت در روابط زوجین و با رجوع به منابع و …

ادامه مطلب ...

معیارهای همسرگزینی در اندیشه اسلامی

معیارهای ازدواج به معیارهای (اولیه (بایسته و( ثانویه (شایسته تقسیم میشود. برخورداری از معیارهای اولیه در هر زمان و مکانی ضروری است، ولی ملاک های ثانویه بر حسب شر ایط زمانی و مکانی قابل تغییر و بازنگری است و پس از وجود ملاکهای اولیه اهمیت می یابد. در این شماره  …

ادامه مطلب ...

تفاهم در زندگی زناشویی چه زمانی محقق می شود؟

یکی از مهم ترین انتخاب های انسان در زندگی، انتخاب همسر است؛ زیرا بدین وسیله ،به تشکیل خانواده میپردازد و این امر در زندگی شخصی، اجتماعی و تربیت فرزندان تأثیر بسزایی دارد. اهمیت این انتخاب به قدری است که می توان سعادت و رضایت و نیز ناکامی و حسرت آدمی …

ادامه مطلب ...

ظهور شیوه های جدید در ازدواج و مخاطرات حاصل از آن

یکی از موضوعاتی که در حقوق جزای ایران در جرایم علیه مصالح خانوادگی وجود دارد و قانونگذار در ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی به آن اشاره کرده جرم فریب در ازدواج است. متأسفانه این موضوع بنا به دلایل زیادی علی‌رغم تحقق آن در جامعه کمتر مورد توجه مردم و خصوصا …

ادامه مطلب ...

معیار های لازم در انتخاب صحیح همسر – ۵

فرهنگ تکاثر و تفاخر،عوامل اجتماعی‌ همچون تحول خانواده از شکل گسترده‌ به هسته‌ای،رشد شهر نشینی،افزایش‌ روابط آزاد بین دختر و پسر؛عوامل‌ فردی چون نیاز به کسب تخصص، تغییر معیارهای ازدواج،عوامل اقتصادی‌ چون بیکاری،هزینه‌های بالای زندگی و صورت معامله به خود گرفتن ازدواج‌ مانع افزایش ازدواج و گسترش فرهنگ‌ آسان ازدواج …

ادامه مطلب ...