Home > دکتر زهرا کوهساری

دکتر زهرا کوهساری

گذری بر آسیب شناسی اشتغال زنان

ابعاد مسائل حوزه اشتغال زنان را باید با توجه به همگرایی لایه‌های دین و اصول حاکم بر خانواده، شخصیت زن و شئونات وی ارزیابی نمود. اشتغال زنان به عنوان یک حق و نه یک تکلیف، علاوه بر مزایا و پیامدهای مثبت، همانند مشارکت در توسعه اجتماعی و اقتصادی و کمک …

ادامه مطلب ...

نگاهی بر حقوق و تکالیف همسران

نظام حقوقی خانواده در اسلام مجموعه‌ای از حقوق و تکالیف خانوادگی است که با اصل معروف یا اخلاق مداری در خانواده پیوندی وثیق دارد. اهمیت این پیوند با عنایت به هدف تشکیل خانواده در قرآن کریم یعنی ایجاد مودت و رحمت در روابط زوجین و با رجوع به منابع و …

ادامه مطلب ...

تاملی کوتاه بر موضوع  خشونت  علیه  زنان در سنجه حقوق بشر و روایات اسلامی

حقوق بشر زنان به عنوان بخشی مهم ، جدایی ناپذیر و غیر قابل تفکیک از حقوق بشر نقشی اساسی در اسناد بین المللی را ایفا می‌کند. خشونت نسبت به زنان یک پدیده نابهنجار اجتماعی و روان شناختی است که ریشه در علل و اسباب مختلف و متعدد اخلاقی ، اجتماعی …

ادامه مطلب ...

امام خمینی ؛ کرامت بخش زنان در عرصه بین الملل

از آن هنگام که طلیعه اسلام در ایران  تابید و  ایران مزین  به  خورشید اسلام گشت برگ جدید و راه نوینی در نوع نگاه و  نگرش به  مقام  زن  پدیدار شد.نگاه  سراسر مهر و  احترام  امیز اسلام  به  زن  در احکام و  آیات قرآن متجلی شد و روح والای ان  …

ادامه مطلب ...

نقش تربیتی مادر از نگاه امام خمینی (ره )

بدون تردید،نگرشی که انسان را نسخه‌ کوچک عالم می‌داند و همه اسرار بیکران جهان هستی و عصاره همه موجودات عالم هستی را در او می‌بیند و معتقد است که خداوند بر او منت نهاده و پیامبران را فرستاده تا ابعاد گسترده و شئون گوناگون وجودش شکوفا شود و همه پیداها …

ادامه مطلب ...

سند ۲۰۳۰ و تحلیل تضادهای آن(قسمت سوم)

 چنانکه بیان شد از مفاد اصلی این سند، برابری جنسیتی در امر آموزش است و در رابطه با این اصل در این سند آمده است: «ما اهمیت برابری جنسیتی در دستیابی به‌حق آموزش برای همه را به رسمیت می‌شناسیم و به همین دلیل تعهد خود را به حمایت از سیاست‌ها، …

ادامه مطلب ...

سند ۲۰۳۰ (قسمت دوم)

همانگونه که در بخش اول اشاره شد عمده مشکل در پذیرش تعهدات بین المللی برداشت ناصحیح کشورها  از منظور و  اهداف نهاد های نظارتی و  رویه های بین المللی در چگونگی اجرای مصوبات است  .  به  حدی که در سند در تعریف کلمات  به  گونه ای اقدام می گردد که …

ادامه مطلب ...

به بهانه سند ۲۰۳۰ (قسمت اول)

در سال های اخیر در رابطه  با  مفاهیم حقوق بشری  خصوصا مرتبط با  زنان ، کودکان و خانواده، شاهد  توسعه مفاهیم و  مصادیق توسط نهاد های بین  المللی ذیربط  بوده ایم .نکته ای که  از نظر حقوقی و  در راستای تعریف و تبیین  قلمروی تعهدات بین المللی دولت ها از …

ادامه مطلب ...