Home > دکتر زهرا کوهساری

دکتر زهرا کوهساری

ردپای عاشورا در شعر پارسی

 ردپای عاشورا در شعر پاارسی ؛تاثیرات واقعه عاشورا بر اشعار شاعران پارسی گوی ایران از دیروز تا امروز ادبیات فارسی همواره آذین بسته به ویژگی ها ی اخلاقی بارزی بوده  که غالبا ریشه در شجاعت و غیرت ایرانی و الهام گرفته از  رشادت ها  و پایمردی ها ی بزرگ مردان …

ادامه مطلب ...

تبرج ؛ دردسر فرهنگی جامعه ی جوان ایران

عملکرد ها ی کوچک و بزرگ افراد جامعه درنگاه وسیع اثری مستقیم بر جامعه ای که در آن  زندگی  می کنند دارد . چرا که  جامعه از خانواده که واحد کوچک اجتماعی است  ، تشکیل می‌شود و همان‌ گونه که رفتار فرد در جامعه موثر است، اشخاص نیز از اجتماع …

ادامه مطلب ...

ازدواج علوی و فاطمی ؛ زندگی با سبک جهادگرانه

امروزه کشورهای سرمایه داری با در اختیار داشتن رسـانه هـا سـعی دارنـد سـبک زندگی مورد نظر خود را به سایر نقاط جهان دیکته کنند. سبک های زندگی ای کـه بـر پایه مادیگرایی بنا نهاده شده اند و نتیجه آنها گسترش تنوع طلبی در جامعه اسـت . در نقطه مقابل ، …

ادامه مطلب ...

بررسی کرامت زن در ادبیات  فارسی پس از اسلام

در هر جامعه بشری زندگی مردان با زنان همراه بوده است و در طول تاریخ در فرهنگ‌های ملت‌ها و قوم‌ های مختلف نگرش‌ های گوناگونی به زنان مشاهده می‌ شود که گاه مظهر مکر و حیله و شرارت و پلیدی و حتی اهریمنی محسوب می‌شوند و گاه‌ انیس و مشاور …

ادامه مطلب ...

بررسی تأثیر میزان مدارا در روابط زوجین با نگرش بر پدیده  طلاق

ازدواج مهم ترین نهاد اجتماعی در جوامع انسانی است که تکوین و پرورش شخصیت افراد  در آن شکل می گیرد. علی رغم جایگاه مهم خانواده و زندگی زناشویی، داده های آماری حکایت از افزایش روزمرۀ فروپاشی این پیوند انسانی و مقدس دارد. شکی نیست که مدارا در روابط زوجین  می …

ادامه مطلب ...

مشارکت زنان خبرساز در دفاع مقدس

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، زنان  که تجربه یک مبارزه طولانی علیه رژیم پهلوی را به عنوان آزمونی سنگین اما سرافرازانه با  خود به  همراه  داشتند ، بار دیگر بر خود تکلیف دیدند برای دفاع از انقلاب، به ایفای نقش‌های تازه‌تر و مؤثرتر در عرصه‌های جدیدتر بپردازند، ازاین‌رو، شرکت در …

ادامه مطلب ...

تاثیرات هم بازی شدن والدین در فرایند تربیت فرزندان

مسئلۀ تربیت ، از نیازهای ضروری و مهم هر جامعۀ انسانی محسوب میشـود. در این میان ، تربیت کودک وظیفۀ خطیری اسـت کـه بـه ویـژه بـرای والـدین مسئولیت آفرین است و کیفیت تحقق آن می تواند برای فرد، خـانواده و جامعـه سرنوشت ساز باشد. امروزه مسلم شده است که هرگونه …

ادامه مطلب ...

چگونه عادت به حجاب در کودکان را به باور آن در بزرگسالی تبدیل کنیم

پوشش زن در فرهنگ ملی و اسلامی ما از جایگاه بلندی برخوردار است و لزوم آن نه تنها در میان همه مذاهب اسلامی، بلکه در همه ادیان الهی مورد اتفاق است و این حکم به دلیل بیان آن در قرآن ابدی و دائمی است؛ قرآن کریم تمایل به پوشیده بودن …

ادامه مطلب ...