Home > دکتر محبوبه زارع

دکتر محبوبه زارع

آلبوم خانواده (تصویر دهم)

تصویر دهم: شب است و مهمان ها رفته اند. عروس و داماد در خانه ساده خود نخستین لحظات زندگی مشترک را آغاز کرده اند. صدای گریه آرام فاطمه(س) داماد را به سوی او می کشاند. مضطربانه می پرسد: چه شده است؟ چه چیزی شما را ناراحت کرده است؟ عروس وحی …

ادامه مطلب ...

آلبوم خانواده (تصویر نهم)

تصویر نهم شب عروسی دختری است که با دختران تمام سلاطین فرق دارد. دختری که در سایه تعالیم قرآنی به نهایت شکوفایی رسیده است. صدای کوبه در راست و التماس پیرزن سائل: از خانه رسول خدا (ص)‌جامه کهنه ای می خواهم. عروس در این عجز و ناله، اطمینانی را احساس …

ادامه مطلب ...

کجایند مدعیان حمایت از حقوق زنان؟؟؟

آن هنگام که نظام آفرینش حقیقت وجودی زن را بر صحیفه حیات بشر رقم می زد، زیربنایی ترین عنصر تعالی تاریخ را به ترسیم نشسته بود. نقش آفرینی های زنان در عرصه های مختلف فرهنگی، تربیتی، سیاسی و …. در طول تاریخ، اثباتی بر این مدعاست. ظهور انقلاب اسلامی در …

ادامه مطلب ...

یک دوربین و دو تصویر

تصویر اول اسمش را در روزنامه دید. با رتبه بالایی قبول شده بود. باید از شهرستان به پایتخت می‌آمد و چهارسال برای دریافت لیسانس، دوری از خانه را تحمل می‌کرد. هفته اول تمام تلاشش را کرد تا خود را با شرایط جدید وفق دهد. در دانشگاه، نگاه‌ های سنگینی را …

ادامه مطلب ...

آلبوم خانواده (تصویر هشتم )

تصویر هشتم : اصحاب با سرمایه ای که داماد در اختیار پیامبر قرار داده، جهیزیه عروس را خریدند. دو دست رختخواب از پارچه مصری، یکی از لیف خرما و دیگری پشم گوسفند، فرشی از پوست، بالشی از پشم، عبایی خیبری، مشک آب، دو کوزه آب، آفتابه، پرده ای از پشم …

ادامه مطلب ...

آلبوم خانواده (تصویر هفتم)

تصویر هفتم داماد مشغول آراستن اتاق عروس است. مقداری شن در کف اتاق پهن است. چوبی در داخل اتاق نصب شده و بر آن مشک و کوزه آب آویزان است. چوبی بزرگ که دو انتهای دیوار را به هم ارتباط داده، نقش چوب لباسی را برای این خانه ایفا خواهد …

ادامه مطلب ...

آلبوم خانواده (تصویر ششم)

تصویر ششم: دختر رهبر جامعه در اتاقی نشسته است. داماد و پدر در حال گفتگو درباره مهریه هستند. دختر حاکم اسلام خواستگاران ثروتمندی داشته است. پیش از این مادرش، به عنوان سرمایه دارترین زن قریش، تمام اموال خود را صرف تبلیغ دین خدا نموده است. مادر از دنیا رفته اما …

ادامه مطلب ...

آلبوم خانواده (تصویر پنجم)

تصویر پنجم پدر روبروی دختر نشسته و از خواستگار امروز صحبت می کند. تا امروز هر بار چنین خلوتی پیش آمده، دختر روی برگردانده و این گونه به پدر اعلام کرده که جوابش منفی است. فضا فضایی است که در آن اراده مرگ و حیات دختر به دست پدر و …

ادامه مطلب ...