Home > دکتر محبوبه زارع

دکتر محبوبه زارع

پرونده مشارکت زنان ایرانی در دفاع مقدس- قسمت۷

در روزهای آخر که شهر به خاطر بمبارانهای پیاپی خالی شده بود، در جواب اصرار خانواده اش برای رفتن از شهر، می گفت: نه! ما باید بمانیم و پافشاری کنیم. اگر هم شهید شدیم که چه بهتر. ما نباید خانه و کاشانه مان را رها کنیم و برویم تا دشمن احساس پیروزی کند... 

ادامه مطلب ...

پرونده مشارکت زنان ایرانی در دفاع مقدس- قسمت۶

برای همین است که رهبر ایران با چنین صراحتی می­ گوید: حضور خانمها در همه‌ی‌ مراحل‌ انقلاب‌، حضوری‌ زنده‌ و نیرومند و قوی‌ بود و توانستند بارهای‌ سنگین‌ را تحمل‌ کنند و مصیبتهای‌ بزرگ‌ را از سر بگذرانند. در طول‌ تاریخ‌ اسلام‌، مانند زنهای‌ ما، نادر و کمیاب‌ بوده­ است‌...

ادامه مطلب ...

سبک زندگی زنان شهیده- قسمت۶

مادر اصرار کرد که بیرون نرود. حتی به دنبالش تا مسیری دوید. اما سهام در دنیای دیگری سیر می­ کرد؛ چیزی جز هدف در مقابل چشمانش جاری نبود. ظرفها را زمین گذاشت و انگشت دست خود را به نشانه پیروزی بالا آورد. در یک لحظه از مقابل دیدگان مادر دور شد...

ادامه مطلب ...

پرونده مشارکت زنان ایرانی در دفاع مقدس- قسمت۵

در آن دوران سخت، نقش زنان، یک نقش فوق‌العاده بود؛... نقش زنان مباشر در میدان جنگ، در کارهاى پشتیبانى و بعضاً بندرت در کارهاى عملیاتى و نظامى- که من بخش کارهاى پشتیبانى‌اش را خودم از نزدیک در اهواز دیدم- یک نقش فوق‌العاده بود...

ادامه مطلب ...