Home > دکتر محبوبه زارع

دکتر محبوبه زارع

فریاد ترین سکوت ؛ به بهانه میلاد رزمنده ترین صلح­ جوی تاریخ امام حسن مجتبی (ع)

قربان صدای خسته ات مولاجان! لب های به خون نشسته ات مولاجان! گفتند که دلشکسته بودی عمری قربان دل شکسته ات مولاجان! مجلس معاویه تشکیل شده است. امام وارد می شود. معاویه از جای برخاسته و به جمعیت اشاره می کند: این جماعت تو را دعوت کرده اند تا از …

ادامه مطلب ...

امام خمینی؛ احیاگر هویت زن ایرانی

سالها می گذرند، حادثه ها می آیند انتظار فرج از نیمه خرداد کشم مطابق با کارنامه انقلاب اسلامی، زنان ایرانی؛ در سایه منطق خمینی کبیر(ره)؛ پس از زنگار تاریخی ظلم که بر چهره زن نشسته بود؛ به صورت ارزشی به میادین بزرگ اجتماعی و اقتصادی فراخوانده شدند و در آن …

ادامه مطلب ...

گفتمان سازگاری ، کیمیای خانواده

گفتمان سازگاری ، کیمیای خانواده  ( بررسی تطبیقی دو رویکرد نسبت به مسئله حق و تکلیف ) در حالی که جامعه انسانی مرحله گذار از سنت به مدرنیته را پا به پای چرخهای ارابه صنعت پشت سر می گذارد، گفتمان ها نیز به مقتضای نظام ماده؛ دچار تحولاتی می شوند. …

ادامه مطلب ...

مردم و فتنه های منافقین (۳)

  با تامل در کلام مولا امیدوارانه با رضایت خاطر می گوییم: اما اگر فتنه ها در قالب تکرار بر ما وارد شوند؛ قابل شناسایی اند. فتنه هایی چون تاریکی شب که نیرویی نمی تواند برابر آن بایستد و کسی نتواند پرچم های آن را پایین کشد به سوی شما …

ادامه مطلب ...

برای ظهور ما دعا کن…

با این همه کینه توزی و نامردی من معتقدم دوباره برمی گردی گفتی که شما دعا کنید ای مردم! مولا! به خدا شکسته نفسی کردی!…   سلام بر تو آن هنگام که از مشرق لایزال طالع می شوی تا شیرازه کتاب آفرینش را که همان عدالت است، بر چشم ادراک …

ادامه مطلب ...

معرفی کتاب ” این سند خورشید است “

کتاب «این سند خورشیداست » نوشته محبوبه زارع  ازسوی نشر بوستان کتاب منتشر شده است.. خورشید موعود(عج ) مردى که از فراسوى عدالت ، قدم بر ظلمت سراىِ خاک مى گذارد سندى در سینه دارد با سیزده غروبِ  بى کران ، سیزده شاهد معصوم که از زلالى ترین چشمهء عطش …

ادامه مطلب ...

رییس جمهور و مردم(۴)

روانشناسی اجتماعی مولا را با جهان پراز آشفتگی خود تطبیق می دهیم و زمزمه گرانه می گوییم: پس اساس حاکمیت در نظر شما برقرای عدل و پرهیز از ستم است. اگر تمام شب را بر روی خارهای سعدان به سر ببرم و یا با غل و زنجیر به این سو …

ادامه مطلب ...

مردم و فتنه های منافقین (۲)

به سکوت سراسر درد او می اندیشیم. می دانیم که دارد به حق و ابعاد آن در میان مردم فکر می کند. قفل سکوتش را با پرسش می شکنیم:  به نظر شما در مقابل حق چه برخوردهایی می توان داشت؟ مردم در برخورد با حق چند دسته اند. برخی به …

ادامه مطلب ...