مطالب تازه

جنایت ظهر روز یکشنبه – قسمت نوزدهم

بسم الله الرحمن الرحیم و بذکر ولیه المنتظر تا چند روز در خانه ی ما بحث بر سر رفتار بی ادبانه ی من با خواستگار بود و بابا که تا آن روز هیچ وقت با من سرسنگین نشده بود سر این قضیه چند روزی تحویلم نگرفت. برعکس او محمدحسین هزار …

ادامه مطلب ...

هویت ملی | قسمت سوم

امروزه یکی از نهادهای فرهنگی موثر  در ایجاد وتقویت هویت ملی میراث فرهنگی میباشد. که به عنوان یک پدیده اجتماعی جنبه جبری و تحمیلی بر زندگی انسان‌ها دارد، به طوری که عده‌ای معتقدند که طرزو کیفیت زندگی، آداب و رسوم، عقاید، ارزش‌ها، هنجارها و بالاخره فرهنگ هر جامعه‌ای در میراث …

ادامه مطلب ...

بحران هویت | قسمت چهارم

برخی از راهکارهای پیش گیری از بحران هویت ۱٫دین ۲٫ خانواده ۳٫ روابط سالم اجتماعی ۴٫ علم گرایی ۵٫ تعلیم و تربیت دین: اگر امروزه شاهد نا بهنجاری های اجتماعی در جامعه می باشیم که به بحران هویت تبدیل شده است، شاید بدین علت است که ساختار های اجتماعی چندان …

ادامه مطلب ...